πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Τροπολογία ΑΝΕΤΡΕΨΕ την Κινητικότητα ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Υπαλλήλων – Αφορά και Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί !

https://www.airetos.gr/

Εκπρόθεσμη Τροπολογία, που φέρνει τα πάνω–κάτω σε ζωές Δημοσίων και ιδίως Δημοτικών Υπαλλήλων, κατέθεσε η Κυβέρνηση το απόγευμα της Παρασκευής 26/2 σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, λίγο πριν την ψήφισή του στην Ολομέλεια.

Το αρ.2 της αριθμ. 770/11/26.2.2021 Τροπολογίας, επέφερε κομβικές αλλαγές στο Ενιαίο  Σύστημα Κινητικότητας, οι οποίες μάλιστα έχουν εφαρμογή στον τρέχοντα Κύκλο.  

Μεγάλη προσοχή στο ότι αφορά και Αποφάσεις μετάταξης / απόσπασης Δημοτικών Υπαλλήλων που έχουν ήδη εκδοθεί, δηλαδή πρακτικά οδηγεί στο να γυρίσουν πίσω Υπάλληλοι που ενδεχομένως έχουν ήδη μετακομίσει σε άλλες πόλεις με τις οικογένειές τους, προκαταβάλει ενοίκια, προβεί σε σειρά εξόδων, αλλάξει σχολεία στα παιδιά τους, κ.ο.κ.

 

Στο εν λόγω άρθρο, μεταξύ άλλων, θέσπισαν το εξής:

« (...) 3. Αποκλειστικά για τον Κύκλο Κινητικότητας έτους 2020 για τους Δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, το προβλεπόμενο στην παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80 (σήμερα ισχύει 65 %). Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού σε περίπτωση σύγκρισης Υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ.1 του παρόντος.

4. Η παρ.3 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ.1, εφαρμόζονται και για όσες Αποφάσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου Κύκλου.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι Υπηρεσίες προέλευσης των προς μετακίνηση Υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε Δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν εκ νέου Βεβαίωση πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016 στις Υπηρεσίες Υποδοχής των Υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η Απόφαση μετακίνησης είτε η διαδικασία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο. ΄

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, οι Αποφάσεις μετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους. »

 

Δηλαδή με απλά λόγια, εάν δεν στείλει Βεβαίωση ο Δήμος προέλευσης μέσα σε 3 μέρες από όταν ο Νόμος πάρει ΦΕΚ (που σίγουρα δεν θα στείλει, εάν δεν θέλει να χάσει τον Υπάλληλο), όλα τελειώνουν, ανακαλούνται μέχρι και οι ήδη εκδοθείσες Αποφάσεις.

Είναι εμφανές ότι η Κυβέρνηση ικανοποίησε το αίτημα της ΚΕΔΕ περί θέσπισης σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου, τουλάχιστον για τις προαναφερθείσες κατηγορίες Δήμων, μόνο που, αντί να το ονομάσει “σύμφωνη γνώμη Δημάρχου”, το νομοθέτησε επινοώντας την ανωτέρω διαδικασία, που οδηγεί ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσμα.

 

Δείτε κατωτέρω ολόκληρο το άρθρο, δεδομένου ότι και λοιπές παράγραφοι, που δεν αφορούν μόνο Δήμους αλλά όλους τους Φορείς, είναι σημαντικές.

Υπογραμμίζουμε ότι οι διατάξεις ψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία περίπου στις 23:00 τη νύχτα της Παρασκευής, δηλαδή πλέον είναι θέμα ημερών (εάν όχι και μέσα στο Σαββατοκύριακο) ο Νόμος να πάρει ΦΕΚ και να τρέξει η 3ήμερη προθεσμία των Δήμων προέλευσης. Ο AIRETOS θα σας ενημερώσει πως ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();