πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Σε μία Εγκύκλιο όλες οι κατ’ εξαίρεση διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων που πήραν παράταση εντός του 2021

Μια πολύ χρήσιμη Εγκύκλιο εξέδωσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) την 25η Φεβρουαρίου, με αποδέκτες, μεταξύ πολλών άλλων, και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Σε αυτήν, για τη διευκόλυνση των Φορέων και για να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, συγκέντρωσε τις παρατάσεις εξαιρετικών ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν εισαχθεί μέσω ΠΝΠ και πήραν παράταση με νόμους που εκδόθηκαν εντός των πρώτων δύο μηνών του 2021.

 

Αναλυτικά παρουσιάζονται παρατάσεις κατά παρέκκλιση διατάξεων που δόθηκαν με:

- το άρθρο 19 του ν.4770/2021

- τα άρθρα 34οκαι 35ο του ν.4771/2021

- τα άρθρα 30 και 38 του ν. 4778/2021.

 

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι στο αρ.35ο του ν. 4771/2021 έχει περάσει παράταση έως 31 Μαρτίου της δυνατότητας οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της τηλεργασίας των Υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.

 

Μπορείτε να έχετε την αναλυτική εικόνα, στην αριθμ. 1248/15.2.2021 Εγκύκλιο της ΕΑΑΔΗΣΥ.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();