πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Αξιολόγηση Υπαλλήλων: Νέα παράταση προθεσμίας έως 7 Μαΐου

Ανακοίνωση που αναρτήθηκε την 16η Απριλίου στην επίσημη ιστοσελίδα του “Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” (γνωστό ως “Απογραφή”), αναφέρει ότι παρατείνεται εκ νέου προθεσμία για την Αξιολόγηση που είχε οριστεί με την Εγκύκλιο της 4ης Μαρτίου.Ακολουθεί το ακριβές κείμενο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώρηση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας της αξιολογικής περιόδου 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/4.3.2021 Εγκύκλιο , παρατείνεται εκ νέου έως και την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων και την καταχώρηση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();