πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Σε αργία οι Υπάλληλοι μόνο με την άσκηση ποινικής δίωξης για “ερωτικό” έγκλημα

Σε τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου των Δημόσιων και Δημοτικών Υπαλλήλων προχωρά η Κυβέρνηση, με τα άρθρα 39 και 40 του Νομοσχεδίου – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αυτοδίκαιης αργίας για “ερωτικά” εγκλήματα, κίνηση που εμφανώς εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα που καλλιεργήθηκε με το κίνημα #MeToo.

Αναλυτικότερα:


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σήμερα ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) στην περ.γ’ της παρ.1 του αρ.107 προβλέπει ότι τίθεται αυτοδίκαια σε αργία « γ) Ο υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ».

Με το αρ.40 του Ν/Σ αφαιρείται η φράση «που υπηρετεί σε σχολείο» και έτσι η διάταξη θα προβλέπει ότι τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: « γ) Ο Υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής »

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αντίστοιχη τροποποίηση επέρχεται με την παρ.1 του αρ.39 του Ν/Σ για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.

Σήμερα η περ.γ’ της παρ.1 του αρ.103 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) προβλέπει ότι τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: « γ) Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. »

Με την παρ.1 του αρ.39 του Ν/Σ διαγράφεται η φράση «Ο εκπαιδευτικός ή Υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο» και πλέον η διάταξη θα ισχύει ως εξής: « γ) Ο Υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ».

Επιπλέον, προς εναρμόνιση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με την ανωτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής,  τροποποιούνται και διατάξεις των άρθρων 107, 109 και 140 του Κώδικα αναφορικά με την απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων, τις πειθαρχικές ποινές και την πειθαρχική απόφαση.

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();