πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Διατηρείται η προσωπική διαφορά στο μισθό των από επιστροφή Δημοτικών Αστυνομικών

Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 στο μισθό των Δημοτικών Αστυνομικών που επέστρεψαν στους Δήμους και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 42, του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή, αναφέρει:

Άρθρο 42

Δημοτική Αστυνομία-Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 278 του Ν.4555/2018

«Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 278 του Ν.4555/2018 (Α΄ 133) αντικαθίσταται και η παρ.2 διαμορφώνεται ως εξής: 29 «2. Το προσωπικό της παρ.1 μετατάσσεται στον Δήμο, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, καθώς επίσης και τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 (Α΄ 176), αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στον φορέα υποδοχής. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.»

με πληροφορίες από: https://www.epoli.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();