πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Δικαίωσε Υπάλληλο ΝΠΔΔ Δήμου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και επέβαλε 10.000 πρόστιμα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε την κύρωση του διοικητικού χρηματικού προστίμου, συνολικού ύψους 10.000 ευρώ, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Δήμου της Αττικής, διότι έκρινε ότι προέβη σε «παράνομη επεξεργασία», μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, εγγράφων περιεχόντων προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος – εργαζομένου, και ακολούθως δεν ικανοποίησε το αίτημα διαγραφής του.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Απόφαση της Αρχής, οπροσφεύγων κατήγγειλεπαράνομη επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και δη ανάρτηση στη Διαύγεια Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίουπουαφορά στο πρόσωπό του. Η Απόφαση αποτελεί απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ., κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εργασία του, τα οποία αποτυπώνονται ευθαρσώς στο ως άνω απόσπασμα, δημοσιοποιώντας με τον τρόπο αυτό προσωπικά του δεδομένα.

Ο καταγγέλλων αναφέρει στην προσφυγή του ότι η επίμαχη Απόφαση, πέραν του ότι παρανόμως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, τον θίγει σοβαρά, καθώς περιέχει δικά του προσωπικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στη συμπεριφορά του ως εργαζόμενου και τα οποία θεωρεί εντελώς συκοφαντικά.

 Το Δημοτικό ΝΠΔΔ, όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Αρχή, ισχυρίστηκε ότι η υπό εξέταση καταγγελία είναι αβάσιμη, θα έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, και πως η αναρτηθείσα πράξη δεν περιείχε προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος. Δεν απάντησε, ωστόσο, αναφορικά με τη μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής.

 

Η Αρχή, στην Απόφασή της, περιγράφει αναλυτικά το ιστορικό εξέτασης της καταγγελίας και όλη τη νομική επιχειρηματολογία που έλαβε υπόψη για να αποφασίσει.

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίμαχη πράξη περιέχει προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος. Η αναφοράτων αρχικών του ονόματός του, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναγράφονται στην επίμαχη αναρτηθείσα πράξη και αναφέρονται στην επαγγελματική του ιδιότητα, αποτελούν αναγνωριστικά χαρακτηριστικά που συντελούν στον άμεσο προσδιορισμό της ταυτότητάς του, με αποτέλεσμα να καθίσταται γνωστός σε τρίτους, προερχόμενους τόσο από το επαγγελματικό του περιβάλλον (στενό και ευρύτερο), όσο και από το κοινωνικό του περιβάλλον, ήτοι συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Λόγω δε της ελεύθερης προσβασιμότητας στη Διαύγεια, απεριόριστος επιπλέον αριθμός ατόμων – χρηστών δύναται να ταυτοποιήσει το πρόσωπο του καταγγέλλοντος μέσα από την επίμαχη ανάρτηση.


Η Αρχή έκρινε ότι το Δημοτικό ΝΠΔΔ, διενεργώντας την (κατά τα αναφερόμενα στην Απόφαση) «παράνομη ανάρτηση»στη Διαύγεια προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος, και μη ικανοποιώντας το δικαίωμα του τελευταίου για διαγραφή των εν λόγω δεδομένων, προέβη σε «παραβίαση» διατάξεων και δη, σε «παράνομη επεξεργασία».

Επέβαλε 1) Για την παραβίαση του αρ.6 παρ.1 στοιχ.γ΄ ΓΚΠΔ, το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.000,00 ευρώ, 2) Για την παραβίαση των αρ. 12 παρ. 3 και 4 και 17 παρ.1 στοιχ. δ΄ ΓΚΠΔ, το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ.

Επιπλέον, έδωσε εντολή στο Δημοτικό ΝΠΔΔ να προχωρήσει στη διαγραφή (ανάκληση) από τη Διαύγεια της επίμαχης πράξης.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ

https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();