πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Εγκύκλιος για την Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων – Όλες οι οδηγίες

Νεότερες οδηγίες 17 σελίδων για την « ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης » εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 22α Ιουνίου 2021.
Με σκοπό την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης, προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:

Ι] Οι Αξιολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αξιολόγησής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης, και σε περίπτωση που θεμελιώνουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

ΙΙ] Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται

- να ολοκληρώσουν την ενημέρωση των ορισμών συμμετεχόντων ως προς την αρμόδια ΕΕΑ,
- να ενημερώσουν τους αξιολογούμενους σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εκθέσεις αξιολόγησής τους,
- να προβούν σε γνωστοποίηση των εκθέσεων για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης σε έντυπη μορφή μόνο σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των αξιολογούμενων στις εκθέσεις τους μέσω της εφαρμογής,
- να καταχωρήσουν στην εφαρμογή τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται εγγράφως από τους αξιολογούμενους μόνο σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή από τον ίδιο τον αξιολογούμενο,
- να διαβιβάσουν στην ΕΕΑ τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.

ΙΙΙ] Οι Γραμματείς των ΕΕΑ καλούνται

- να ολοκληρώσουν την καταχώρηση των στοιχείων των ΕΕΑ στην εφαρμογή, με βάση τα αναφερόμενα στη σχετική απόφαση συγκρότησης,
- να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση και υποβολή των αποτελεσμάτων εξέτασης των εκθέσεων που παραπέμπονται στην ΕΕΑ μέσω της νέας λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου για τις ανωτέρω ενέργειες, στην αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/12/οικ.12876/22.6.2021 Εγκύκλιο

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();