πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

36 πρώην υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας προσέφυγαν κατά του Δήμου Ρόδου

του Δαμιανού Αθανασίου

Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου προσέφυγαν 36 πρώην υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας κατά του Δήμου Ρόδου για την ακύρωση της υπ΄ αρίθμ. 488/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.
Οι ενάγοντες διατείνονται ότι εργάστηκαν στον Δήμο Ρόδου με μία ενιαία σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ζητούν την μονιμοποίηση τους.

Το εβδομαδιαίο ωράριό τους, όπως εκθέτουν, ήταν 32 ώρες με πενθήμερη εργασία κατά το νόμο, έξι και μισής ώρας ημερησίως σε βάρδιες που καθόριζαν οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, με δεδομένο ότι η δική τους υπηρεσία είναι κατά το νόμο εικοσιτετράωρη.

Υποστηρίζουν ότι ο Δήμος Ρόδου την 31η Μαρτίου 2018, παράνομα και καταχρηστικά κατήγγειλε την μεταξύ τους σύμβαση εργασίας και αιτήθηκαν:

-Να αναγνωριστεί ότι οι συμβάσεις τους είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και Αορίστου Χρόνου.
-Να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να αποδεχθεί την εργασία που του προσφέρουν, με τις ίδιες ως άνω ειδικότητες, εκτελώντας τα ίδια καθήκοντα και καταβάλλοντάς τους, τις νόμιμες αποδοχές τους.

Ισχυρίζονται ότι από τη φύση των ανατεθειμένων σε εκείνους καθηκόντων, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στον εναγόμενο, με βάση τις ορισμένου χρόνου εργασιακές συμβάσεις, προσέρχοντο κατά τις ημέρες και τα ωράρια στην υπηρεσία τους και εκτελούσαν εργασίες:

α) καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων,
β) χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων του εναγόμενου και διενέργειας εργασιών τόσο στο Χώρο Υγειονομικής τους ταφής όσο και σε άλλα σημεία της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου.

Τονίζουν ότι δεν υφίσταται οποιοσδήποτε αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την ορισμένη διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας.

Αντιθέτως, με την κατάρτιση των τελευταίων επιδιώχθηκε στην πραγματικότητα η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του εναγομένου, η εξακολούθηση της λειτουργίας του οποίου προϋποθέτει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε μόνιμη βάση.

Η έφεσή τους προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();