πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Νόμος 4820/2021 η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Φ.Ε.Κ. Α’ 130/«23.7.2021» στις 24 Ιουλίου ο Νόμος μέσα στον οποία περιλαμβάνεται η πολυσυζητημένη Τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων.
Ειδικότερα, πρόκειται πλέον για τον Νόμο 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», με τις σχετικές διατάξεις να περιλαμβάνονται στα εξής άρθρα:

- άρθρο 205: Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης
- άρθρο 206: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
- άρθρο 207: Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Οι κατηγορίες εργαζομένων που αφορά (προς το παρόν) ρητώς ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του αρ.206.
Υπογραμμίζεται πάντως ότι στην παρ.7α ορίζεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση (με ΚΥΑ) δύνανται να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό.

Μέχρι στιγμής λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι οι ρητώς οριζόμενες κατηγορίες είναι:

I] Όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:
- Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του αρ.10 του ν.2072/1992.
- Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του αρ.30 του ν.2072/1992.
- Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της αριθμ. Π4β/οικ.4681/1996 Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας.
- Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ.5 του αρ.1 του ν.2345/1995.
- Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974.
- Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του αρ.9 του ν.4109/2013, στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
- Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του αρ.28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης.10.2018.
- Οικοτροφεία του αρ.30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
- Ειδικά ιδρύματα του αρ.6 του ν.861/1979.
- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας.
- Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της αριθμ. Π4α οικ.4633/1993 Απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του αρ.2 του ν.4756/2020, και
- Το προσωπικό που απασχολείται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΙΙ] Όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

Σημειώνεται ότι, βάσει της παρ.3 του ίδιου άρθρου, ως προσωπικό των ανωτέρω δομών νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον Φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε Νομικό Πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο Φορέας λειτουργίας των δομών.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νέο Νόμο 4820/2021.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();