πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Άδεια άνευ αποδοχών. Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ψάχνω τη νομοθεσία για την άδεια άνευ αποδοχών. Που θα τη βρω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έως και την δημοσίευση του νόμου 4808/2021 στις 19/6/2021, στην εργατική νομοθεσία δεν υπήρχαν διατάξεις για την άδεια άνευ αποδοχών. Αυτό προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 62 του Ν. 4808/2021 στο οποίο αναφέρεται ότι ο εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης μπορεί μετά από ατομική έγγραφη συμφωνία με τον εργοδότη, να λάβει άδεια άνευ αποδοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η άδεια άνευ αποδοχών λαμβάνεται μετά από ατομική έγγραφη συμφωνία με τον εργοδότη. Η έγγραφη συμφωνία υποβάλλεται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και αντίγραφό της γνωστοποιείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να απουσιάζει ο εργαζόμενος με άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το χρονικό διάστημα που μπορεί να απουσιάζει ο εργαζόμενος δεν θα ξεπερνά το ένα έτος. Η διάρκεια  μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ασφαλίζεται ο εργαζόμενος κατά το διάστημα που θα απουσιάζει με άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της άδειας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο εργοδότης να θέσει εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να θέσει μονομερώς τον εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών. Αυτή πρέπει να δοθεί μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετράει ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για τον υπολογισμό των εργασιακών δικαιωμάτων μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την άδεια άνευ αποδοχών επέρχεται αναστολή και όχι διακοπή της εργασιακής σχέσης. Έχει κριθεί ότι ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του εργαζόμενου, όχι όμως και για τον υπολογισμό των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν πάρει ο εργαζόμενος άδεια άνευ αποδοχών δικαιούται και την κανονική του άδεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η θέση του υπουργείου εργασίας είναι ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί, ότι σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, οφείλεται στον εργαζόμενο και η κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, εκτός αν πρόκειται περί απολύτως δικαιολογημένης απουσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος που έτυχε της άδειας αυτής άνευ αποδοχών είναι δυνατόν, να έχει αναλώσει περισσότερες πνευματικές ή σωματικές δυνάμεις (όπως στην άδεια άνευ αποδοχών για μετεκπαίδευση), δικαιούται τόσο την κανονική άδεια με αποδοχές βάσει του Ν.1346/1983, όσο και το επίδομα άδειας βάσει του άρθρου 3 παρ. 16 του Ν.4504/1966. Επίσης έχει την άποψη ότι η άδεια άνευ αποδοχών θα πρέπει να χορηγείται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας ή να συμφωνείται η τύχη της κανονικής άδειας κατά τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει ο εργαζόμενος άδεια άνευ αποδοχών αν δεν έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά στη νομοθεσία ή τη νομολογία. Η λήψη της κανονικής άδειας πριν ή μετά την άδεια χωρίς αποδοχές, είναι θέμα συμφωνίας εργαζόμενου & εργοδότη. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί να γίνει καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η απόλυση κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών, δεν απαγορεύεται.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών να εργαστεί σε άλλο εργοδότη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι μπορεί, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία με τον εργοδότη του.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η άδεια άνευ αποδοχών επηρεάζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών από τη  σύμβασης της εξαρτημένης εργασίας.

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Σύμβουλος σε εργασιακά θέματα

https://www.ergasiaka-gr.net/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();