πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Καταργούνται δεκάδες “παραθυράκια” της Κινητικότητας με Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

Μια ευχάριστη “έκπληξη” για πάρα πολλούς αποσπασμένους Υπαλλήλους έκρυβε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση τη νύχτα της 5ης Ιουλίου.

Με το άρθρο 20, η Κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση δεκάδων διατάξεων που προέβλεπαν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (πολλές από τις οποίες βεβαίως τις είχε νομοθετήσει η ίδια…).

 

Η έκπληξη προφανώς δεν είναι η κατάργηση όλων αυτών των κατ’ εξαίρεση διαδικασιών μετακίνησης, καθώς είχε επισήμως προαναγγελθεί μετά το Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου, όπως σας είχε ενημερώσει ο AIRETOS.GR  .

Η ουσία είναι ότι όσοι Υπάλληλοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αποσπασμένοι με οποιαδήποτε από τις δεκάδες διατάξεις που καταργούνται, αποκτούν δικαίωμα μετάταξης στο Φορέα όπου είναι αποσπασμένοι. 

Δηλαδή, εφόσον το επιθυμούν, γλυτώνουν μια για πάντα από το Φορέα όπου έχουν σήμερα την οργανική τους θέση και δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

 

Ειδικότερα, η περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Νομοσχεδίου ορίζει:

« β) Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση σε Φορείς βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ΔΥΝΑΝΤΑΙ με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ στον Φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και οι σωφρονιστικοί Υπάλληλοι. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). »

 

Υπογραμμίζουμε ότι το Νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμα σε διαβούλευση έως την 19η Ιουλίου, συνεπώς, μέχρι την κατάθεση στη Βουλή και τελική ψήφισή του στην Ολομέλεια, μπορεί να γίνουν αλλαγές, τόσο στα καταργούμενα “παραθυράκια” όσο και στις εξαιρέσεις από το δικαίωμα μετάταξης των νυν αποσπασμένων.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει, ειδικά δε κατωτέρω όλες τις παρεκκλίσεις που τώρα καταργούνται:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();