πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση – καταγγελία για τον Δήμαρχο του Δήμου Ευρώτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση – καταγγελία για τον Δήμαρχο του Δήμου Ευρώτα

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 6/7/2021 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος Λακωνίας, που αναφέρεται στις ενέργειες του Δημάρχου του Δήμου Ευρώτα σε βάρος υπαλλήλου του Δήμου του, επισημαίνει τα εξής:

  1. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζόμενων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ να προσφεύγουν σε δευτεροβάθμια συλλογικά όργανα για άδικες κατά την κρίση τους αποφάσεις της διοίκησης που τους αφορούν υπερασπιζόμενοι έτσι την υπαλληλική τους αξιοπρέπεια. Πόσο δε μάλλον όταν το αρμόδιο συλλογικό όργανο δικαιώνει υπάλληλο, ακυρώνοντας την απόφαση του Δημάρχου.
  2. Τα αιρετά όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων, οι διοικήσεις των νομικών προσώπων και των Συνδέσμων, έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθώς και της ειδικής επιτροπής, που αναφέρονται στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων, κατά τα άρθρα 149 και 150. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί το Δήμαρχο Ευρώτα να διακόψει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού της υπαλλήλου του Δήμου του και να εφαρμόσει την 23/9β/7-6-2021 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Β΄ ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που ακυρώνει την απόφασή του. Δηλώνουμε, δε, ότι θα στηρίξουμε συνδικαλιστικά τη συνάδελφο από την άδικη επίθεση που δέχεται.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();