πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Τι ορίζει για τα μέτρα στο Δημόσιο η 50η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Εκδόθηκε ακόμα μία εξ. επείγουσα κορωνο-Εγκύκλιος, συγκεκριμένα η 50η, για τα μέτρα που ισχύουν στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Εγκύκλιος ουσιαστικά αποτυπώνει τα μέτρα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που έχει ήδη παρουσιάσει ο AIRETOS.GR.  

 

Σημειώνεται ότι οι Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ολοκλήρωσή του, δεν υποχρεούνται εφεξής να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο προκειμένου να παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία, εφόσον επιδείξουν στα αρμόδια όργανα το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή οι Υπάλληλοι έχουν μεν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ολοκλήρωσή του, αλλά δεν επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους, προκειμένου αυτά να λάβουν γνώση ότι οι Υπάλληλοι αυτοί εξαιρούνται από την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι σε διαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος είναι δυνατόν να συνιστά είτε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) είτε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test).

Η Εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι Φορείς που προμηθεύουν τα self tests ενημερώνονται αυτόματα για το ποιοι Υπάλληλοι είναι πλέον δικαιούχοι δωρεάν αυτοδιαγνωστικών ελέγχων με βάση τα στοιχεία που τηρούνται για την εξέλιξη της διαδικασίας εμβολιασμού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού.

 

Αναλυτικά στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 168 /οικ.13727/5.7.2021, 50η Εγκύκλιο.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();