πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Στη Βουλή ν/σ για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους ελέγχους σε ΟΤΑ (έγγραφα)

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»
Στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου υπάρχουν ρυθμίσεις για τους Ελέγχους του Ελ.Συν., τους Δημόσιους Υπολόγους, τους Καταλογισμούς και τις λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, εισάγονται δημοσιολογιστικές διατάξεις (επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις φορέων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, λειτουργικές δαπάνες των ο.τ.α. α’ βαθμού, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και διαγραφή οφειλών προς αυτό, ρύθμιση οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κτλ.

Μάλιστα, με βάση το ν/σ προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία στο Ε.Σ. πληροφοριακού συστήματος που διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων φορέων και με κάθε πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται αναγκαίο για την ηλεκτρονική συλλογή ή ανταλλαγή δεδομένων, στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων.

Επίσης, παρέχεται στους υπαλλήλους του Ε.Σ. η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας εξωτερικού ελεγκτή, το οποίο οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Ε.Σ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();