πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΥΠΕΣ: Κατάργηση διατάξεων που αφορούν το σύστημα Κινητικότητας (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο που αφορά την κατάργηση διατάξεων που εμπεριέχονται στο ν. 4829/2021 (Α΄ 166): «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Με την εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, καλούνται άμεσα «οι φορείς για τη στελέχωση των οποίων προβλέπονταν ειδικές διατάξεις, οι οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται βάσει των διατάξεων του αρ. 20 του ν. 4829/2021 και οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, μετέχουν για την πλήρωση των θέσεων τους με μετάταξη ή για την κάλυψη των αναγκών τους με απόσπαση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις σχετικές διατάξεις.


View Fullscreen

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();