πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων-εργαζομένων με ΒΑΕ: Τα «παράθυρα» γρήγορης εξόδου

Αρκετές χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι σε Δημόσιο και ΙΚΑ αλλά και ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών είναι οι ασφαλισμένοι που μπορούν να ανοίξουν το «παράθυρο» της σύνταξης πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους, που είναι το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης όπως έχει διαμορφωθεί από τον ν. 4336/2015 κι έπειτα.
Όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι, σύμφωνα με το imerisia.gr, θα διατηρήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα και μετά την 1/1/2022 καθώς δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα θεμελιωμένα δικαιώματα. Τη μερίδα του λέοντος στη δυνατότητα της εξόδου έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι εργαζόμενοι με βαρέα.

Αναλυτικά:

Δημόσιο
Σύνταξη με 35ετία

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης αλλά και όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61ο και 6 μήνες. Συγκεκριμένα:
Αν τα 58 και η 35ετία συμπληρώθηκαν το 2015 ή το 2016 ή το 2017 ή το 2018 κάποιος μπορεί άμεσα να αποχωρήσει.
Αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώνονται εντός του 2019 τότε ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει ήδη συμπληρώσει το 60ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας του.
Αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώθηκαν το 2020 τότε ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει ήδη συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας του.
Τέλος, αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώθηκαν το 2021 τότε ο ασφαλισμένος για να αποχωρήσει θα πρέπει να συμπληρώσει το 61οέτος και 6 μήνες της ηλικίας του.


Σύνταξη με 37ετία

Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με 37ετία θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Συγκεκριμένα:
Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2015 ή το 2016 ή το 2017 κάποιος μπορεί άμεσα να αποχωρήσει.
Αν η 37ετία συμπληρώνεται το 2018 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον έχει συμπληρώσει πρώτα το 58ο και 6 μήνες έτος της ηλικίας του.
Αν η 37ετία συμπληρώνεται το 2019 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον έχει συμπληρώσει πρώτα το 59ο και 5 μήνες έτος της ηλικίας.
Αν η 37ετία συμπληρώνεται το 2020 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον έχει συμπληρώσει πρώτα το 60ο και 3 μήνες έτος της ηλικίας του.
Αν η 37ετία συμπληρώνεται το 2021 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον έχει συμπληρώσει πρώτα το 61ο και 2 μήνες έτος της ηλικίας του.


Συνταξιοδότηση με 25ετία

Οι ασφαλισμένοι άνδρες και γυναίκες του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις της 25ετίας θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως την 31/12/2012 αλλά θα πρέπει έως την 31/12/2021 να έχουν συμπληρώσει και το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Μετά την 1/1/2022 το όριο ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη θα ανέβει στα 62 και θα διατηρηθεί μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν συμπληρωμένη την ηλικίας ως την 31/12/2021. Συγκεκριμένα:
Γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 55 ετών με μειωμένη σύνταξη.
Γυναίκες και ‘άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 56 ετών με μειωμένη σύνταξη.
Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 58 ετών με μειωμένη σύνταξη.
Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης κατά τη συμπλήρωση των 50 ή 52 ή 55. Συγκεκριμένα:

– Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και μέχρι 18/8/2015 συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας διατηρούν το εν λόγω όριο. Αν συμπληρώνουν τα 50 μετά την 18/8/2015 τότε οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως εξής:
Στα 55 εάν το όριο ηλικίας των 50 συμπληρώθηκε έως την 31/12/2015
Στα 56 και 9 μήνες αν το όριο ηλικίας των 50 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2016 και 31/12/2016
Στα 58 και 5 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 50 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2017 και 31/12/2017
Στα 60 και 2 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 50 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2018 και 31/12/2018
Στα 61 και 10 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 50 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2019 και 31/12/2019

Από εκεί και πέρα προτιμότερο είναι να εξετάσουν την έξοδο σε σύνταξη στο 62ο έτος με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.

– Γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και μέχρι 18/8/2015 συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας διατηρούν το εν λόγω όριο. Αν συμπληρώνουν τα 52 μετά την 18/8/2015 τότε οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως εξής :
Στα 55 εάν το όριο ηλικίας των 52 συμπληρώθηκε έως την 31/12/2015
Στα 56 και 9 μήνες αν το όριο ηλικίας των 52 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2016 και 31/12/2016
Στα 58 και 5 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 52 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2017 και 31/12/2017
Στα 60 και 2 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 52 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2018 και 31/12/2018
Στα 61 και 10 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 52 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2019 και 31/12/2019

Από εκεί και πέρα προτιμότερο είναι να εξετάσουν την έξοδο σε σύνταξη στο 62ο έτος με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.

– Γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και μέχρι 18/8/2015 συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας διατηρούν το εν λόγω όριο. Αν συμπληρώνουν τα 55 μετά την 18/8/2015 τότε οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως εξής :
Στα 56 και 6 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 55 συμπληρώθηκε έως την 31/12/2015
Στα 58 αν το όριο ηλικίας των 55 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2016 και 31/12/2016
Στα 59 και 6 μήνες εάν το όριο ηλικίας των 55 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2017 και 31/12/2017
Στα 61 εάν το όριο ηλικίας των 55 συμπληρώθηκε μεταξύ 1/1/2018 και 31/12/2018

Από εκεί και πέρα προτιμότερο είναι να εξετάσουν την έξοδο σε σύνταξη στο 62ο έτος με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.

– Τρίτεκνες και άνω μητέρες που είχαν συμπληρώσει έως την 31/12/2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε ανεξαρτήτων ορίων ηλικίας.

ΒΑΡΕΑ ΟΤΑ

Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που ανήκουν στα Βαρέα και ανθυγιεινά ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση τους και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι μόνο τα 15 έτη.

Συγκεκριμένα:

-Για τους άνδρες ασφαλισμένους με 15ετία εκ των οποίων 12 έτη στο καθεστώς των βαρέων το όριο ηλικίας είναι το 58ο για όσους συμπλήρωσαν την εν λόγω προϋπόθεση έως την 31/12/2012 και το 60ο εφόσον συμπληρώνουν την εν λόγω προϋπόθεση από την 1/1/2013 κι έπειτα

-Για τις γυναίκες εργαζόμενες με 15ετία εκ των οποίων 12 έτη στο καθεστώς των βαρέων το όριο ηλικίας ρυθμίζεται ως εξής :

-Για τις γυναίκες εργαζόμενες με 15ετία εκ των οποίων 12 έτη στο καθεστώς των βαρέων το όριο ηλικίας ρυθμίζεται ως εξής

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();