πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Μέχρι 22/10 οι ΟΤΑ πρέπει να υποβάλουν Οικονομικές Καταστάσεις τριών ετών

Εγκύκλιο με προθεσμία για την υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απέστειλε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα η Εγκύκλιος εστάλη στους Δήμους, στις Περιφέρειες, τις ΔΕΥΑ, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ, την ΕΝΠΕ και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του 2018, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι λοιποί Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, εντός 10 ημερών από την υποβολή τους στο Δημοτικό / Περιφερειακό / Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

 

Σε εφαρμογής αυτής της Απόφασης, η Εγκύκλιος ενημερώνει ότι, αρχής γενομένης από την οικονομική χρήση του 2018, η υποβολή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/, μέσω της ανάρτησης αρχείου pdf.

Το αρχείο θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) την Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους Χρήσεως,

β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,

γ) το Προσάρτημα και

δ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

 

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι « ειδικά για τις Οικονομικές Καταστάσεις των οικονομικών χρήσεων 2018, 2019 και 2020 που πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω Απόφασης, τα αντίστοιχα αρχεία pdf πρέπει να έχουν υποβληθεί έως και την 22η Οκτωβρίου 2021.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που θα καταρτιστούν μετά την ως άνω ημερομηνία, θα αναρτώνται όταν πληρούνται αντίστοιχα οι ίδιες προϋποθέσεις. »

 

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 72371/5.10.2021 Εγκύκλιο ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();