πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Πως θα πληρωθούν οι νέες αργίες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων;

Με το νόμο 4808/2021 καθορίστηκαν ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, οι παρακάτω:
α) Η 1η Ιανουαρίου.
β) Η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου).
γ) Η 25η Μαρτίου.
δ) Η Δευτέρα του Πάσχα.
ε) Η 1η Μαΐου.
στ) Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου).
ζ) Η 28η Οκτωβρίου.
η) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
θ) Η 26η Δεκεμβρίου.

Προστέθηκαν δηλαδή στις ήδη υφιστάμενες αργίες, η Πρωτοχρονιά και η ημέρα των Θεοφανείων  με τον αριθμό αυτών να φθάνει σήμερα τις εννέα.

Όλες πλέον οι αργίες είναι υποχρεωτικές, συμπεριλαμβανομένης και της 28ης Οκτωβρίου, η οποία ήταν και η μοναδική προαιρετική αργία μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4808/2021.

Πως αμείβονται οι παραπάνω αργίες; 

Για τις επτά προηγούμενες αργίες (εκτός της 1ης Ιανουαρίου και της 6ης Ιανουαρίου) έχει καθοριστεί με το Ν.Δ. 3755/1957, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ότι όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές θα πληρωθούν με προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται στις νόμιμες αποδοχές.

Η Πρωτοχρονιά και η ημέρα των Θεοφανείων καθορίστηκαν με το Ν. 4808/2021 ως υποχρεωτικές αργίες, πλην όμως δεν καθορίστηκε και ο τρόπος πληρωμής τους. Έτσι λοιπόν, εάν το θέμα δεν ρυθμιστεί νομοθετικά,  θα δημιουργηθούν προβλήματα στις πληρωμές των αποδοχών και διενέξεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, αφού σίγουρα δεν θα καταβληθεί η προσαύξηση του 75%, αλλά θα αμφισβητηθεί ακόμη και η καταβολή του ημερομισθίου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο που δεν θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, εκτός κι αν οι ημέρες αυτές για ορισμένες επιχειρήσεις είχαν καθιερωθεί ως κατ’ έθιμο αργίες και οι εργαζόμενοι αν και δεν απασχολούνταν ελάμβαναν το ημερομίσθιό τους.

https://www.ergasiaka-gr.net/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();