πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Θεσμοθετημένη πλέον η άδεια άνευ αποδοχών. Πως χορηγείται. Πως δηλώνεται

Για την άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα δεν υπήρχαν διατάξεις στην εργατική νομοθεσία, μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4808/2021 στις 19/6/2021. Αυτό έγινε με το άρθρο 62 του παραπάνω νόμου.

Σύμφωνα λοιπόν με το Ν. 4808/2021, η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται σε εργαζόμενο πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη.  Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί αρχικά για διάστημα έως ενός έτους και αυτό θα καταγράφεται στη συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.
Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί και πέραν του έτους, με νέα έγγραφη συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη. Μονομερής χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών από τον εργοδότη δεν επιτρέπεται. Σημειώνεται επίσης ότι ο νόμος δεν προβλέπει υποχρέωση του εργοδότη να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Η έγγραφη συμφωνία για την χορήγησης της άδεια άνευ αποδοχών πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της άδειας και αντίγραφό της θα πρέπει να γνωστοποιείται στον Ε.Φ.Κ.Α. αν και μέχρι σήμερα το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν έχει τεχνικά προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ν. 4808/2021 ώστε να δέχεται τις συμφωνίες εργοδοτών – εργαζομένων για τις άδειες άνευ αποδοχών.

Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές.
Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών ο μεν εργαζόμενος υποχρεούται να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του, ο δε εργοδότης υποχρεούται να τις αποδεχτεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργασίας. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της αποζημίωσης λόγω απόλυσης.

Η άδεια άνευ αποδοχών μπορεί να ληφθεί είτε πριν, είτε μετά την χορήγηση της κανονικής άδειας ανάλογα με την αίτηση του εργαζόμενου, αφού σχετικές δεσμευτικές διατάξεις γι’ αυτό, δεν υπάρχουν.
Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο εργαζόμενος κατά την διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών μπορεί να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη, ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις για την απόλυση του εργαζόμενου κατά το διάστημα αυτό.

https://www.ergasiaka-gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();