πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

139,2 εκατομμύρια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών υπογράφτηκες η ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Ο Υπουργός υπέγραψες την ολοκλήρωση εφαρμογής μέχρι την 31η Ιουλίου 2021, της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας και Νομικών τους Προσώπων, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 (ΦΕΚ Β ́ 3238) και 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 (ΦΕΚ 2091 Β') Αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία ανέρχεται σε συνολικό ποσό 139.264.911,20€.


Δείτε εδώ πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/11/Απόφαση-ΥΠ.ΕΣ.-8192109.11.2021-1.pdf

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();