πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Δημοτική Αστυνομία: Αλλάζουν αρμοδιότητες και θέματα προσωπικού - Πενήντα ευρώ ανά συνεδρίαση στην Ομάδα ΥΠΕΣ

Στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη Δημοτική Αστυνομία προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αντικείμενο της Ομάδας ορίστηκε « η αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τις αρμοδιότητες και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας σύγχρονος θεσμός που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει, ιδίως μετά την επανασύσταση της υπηρεσίας και στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τους 13 ορισθέντες στην Ομάδα, μόνον ο ένας (!) είναι Αιρετός (ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης).

Ομοίως, μόνο δύο προέρχονται από τη Δημοτική Αστυνομία (ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών, που ανήκει στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, και μία Υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ως εκπρόσωπος της ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Αντιθέτως, οι 8 από τους 13 είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην Ομάδα προεδρεύει η πολιτική ηγεσία (συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα).

 

Υπογραμμίζεται ότι με την Απόφαση « προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 16.250,00 ευρώγια το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη ».

Τούτο διότι ρητώς καθορίζεται αποζημίωση 50 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη και τους γραμματείς της Ομάδας (πλην της Προέδρου). 

Η Ομάδα δύναται να συνεδριάζει κατά ανώτατο όριο έως 50 συνεδριάσεις ετησίως, εκ των οποίων έως 25 συνεδριάσεις δύναται να είναι εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.20497/2021 Κοινή Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών ΕΔΩ

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();