πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Εγκύκλιος για αυστηρό έλεγχο στους Πίνακες Οικονομικής Στοχοθεσίας των ΟΤΑ

Ενόψει της κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών εξεδωσε εξ. επείγουσα Εγκύκλιο με οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφορικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο ελέγχου των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.
Το Υπουργείο επισημαίνει ότι ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων ΟΠΔ θα περιέλθουν όπως προβλέπεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών.

 

Με σκοπό να αποφευχθούν οι παραλείψεις και τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν κατά την έγκριση των ΟΠΔ έτους 2021, με την Εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για το πως πρέπει να διενεργηθεί:


- ο έλεγχος ενσωμάτωσης ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας,

- ο έλεγχος σφαλμάτων,

- η αντιπαραβολή Απόφασης και Κόμβου.

«Σε κάθε περίπτωση, σας επισημαίνουμε ότι η αποτυχία σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω ελέγχους καθιστά αδύνατη την επικύρωση του ΟΠΔ του Φορέα», υπογραμμίζει το Υπουργείο.

 

Η αριθμ. 785/81251/1.11.2021 Εγκύκλιος, που δημοσιεύθηκε την 10η Νοεμβρίου, ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();