πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Άδειες Κορονοϊού: Τα μυστικά για να τις πάρετε γονείς και εργαζόμενοι

του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΙΚΟΥ


Ειδική πρόσθετη άδεια 5 ημερών στην περίπτωση που νοσήσουν τα παιδιά τους από κορονοϊό και 5 ημερών στην περίπτωση που βγουν οι ίδιοι θετικοί στη νόσο δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με την προβλεπόμενη αποζημίωση ασθενείας από εργοδότες και ΕΦΚΑ και με πλήρη κάλυψη μέρους της άδειας από το κράτος.
Τις λεπτομέρειες χορήγησης και αποζημίωσης των ειδικών αδειών καθορίζουν δύο αποφάσεις που υπεγράφησαν από το υπουργείο Εργασίας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61 και 62 του ν. 4886/2022 που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι άδειες των 5 ημερών θα χορηγούνται εφόσον είναι αδύνατη η τηλεργασία του εργαζομένου για το ίδιο διάστημα.

Οι λεπτομέρειες

Η απόφαση για την 5νθήμερη άδεια λόγω νόσησης τέκνου από κορονοϊό προβλέπει:

* Δικαιούχος της άδειας είναι ο ένας από τους δύο εργαζομένους γονείς στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον η νόσηση αφορά βρέφη ως μαθητές μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, τέκνα που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, και ΑμεΑ που είναι ωφελούμενοι σε δομές ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

* Η άδεια χορηγείται για τις 4 πρώτες ημέρες απουσίας. Την 5η ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας (σχολικής παρακολούθησης, θερινή άδεια).

* Για τις 3 πρώτες μέρες ο γονέας αποζημιώνεται με το 50% του ανάλογου ημερήσιου μισθού από τον εργοδότη. Για την 4η μέρα, οι αποδοχές καλύπτονται 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. H 5η μέρα, εφόσον είναι κανονική άδεια, είναι πληρωμένη (στο 100%) από τον εργοδότη. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ και άδεια τέκνου που νοσεί από κορονοϊό θα πάρει το 50% από τα 3/25 του μισθού, δηλαδή 60 ευρώ για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας, 40 ευρώ για την 4η μέρα από το κράτος και 40 ευρώ από τον εργοδότη για την 5η μέρα που θα πιαστεί ως κανονική άδεια. Στην απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για τους εργοδότες να τους επιστρέφεται το ποσό της 4ης μέρας αν το έχουν καταβάλει στους εργαζομένους.

* Η άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

* Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, πλην ειδικών περιπτώσεων (αναπηρίας γονέα, κ.ά.).

* Σε περίπτωση νόσησης και δεύτερου ή τρίτου παιδιού η άδεια μπορεί αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου ως 5 μέρες αρκεί τα διαστήματα να μην είναι συνεχόμενα.

* Για την επιστροφή των αποδοχών των εργαζομένων που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επιχείρησης, ΙΒΑΝ, στοιχεία εργαζομένων που έκαναν χρήση της ειδικής άδειας, μικτές αποδοχές κάθε εργαζομένου για την τέταρτη ημέρα αδείας, στο ΕΡΓΑΝΗ (Εντυπο Ε11.2Β).

Ηδη, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και θα προχωρήσει στην πληρωμή των πρώτων αποζημιώσεων ασθενείας μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Ασθένεια εργαζομένου

Σε περίπτωση νόσησης των εργαζομένων από κορονοϊό, η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

* Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από κορονοϊό έως 5 εργάσιμες ημέρες (εφόσον δεν κάνουν τηλεργασία). Για την άδεια δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, αλλά αρκεί το θετικό ράπιντ τεστ.

* Η ειδική άδεια ασθενείς χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες αλλά όχι ταυτόχρονα με άλλη άδεια, ενώ μπορεί να παραταθεί ως κοινή άδεια ασθενείας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (στην περίπτωση που μετά το 5νθήμερο ο εργαζόμενος είναι ακόμη θετικός στον κορονοϊό).

* Ο εργαζόμενος θα πληρωθεί τις 3 πρώτες με το 50% του ανάλογού μισθού και για τις επόμενες 2 ημέρες θα πληρωθεί με το επίδομα ασθενείας του ΕΦΚΑ και την τυχόν διαφορά μέχρι το ύψος του ημερήσιου μισθού θα την πάρει από τον εργοδότη.

* Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθενείας δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών επιδότησης της ασθενείας, ούτε στο ανώτατο όριο ημερών γνωμάτευσης των υγειονομικών οργάνων.

* Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που ακολουθεί ο e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας ή ατυχήματος σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο αιτών συνυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του ως δικαιολογητικό για την αίτησή του.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();