πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

KYA για πιστοποιητικό και απουσία από την εργασία λόγω νόσησης

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.361/04.01.2022 (ΦΕΚ 3/04.01.2022 τεύχος Β’) με την οποία επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις):
-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 9 στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 ΦΕΚ Β’ 6290 ως προς την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης για τους πλήρως εμβολιασμένους, που μπορεί πια να εκδίδεται και με θετικό στον έλεγχου rapid test, εκτός του PCR.
Επίσης αλλάζει η ημερομηνία ισχύος των πιστοποιητικών νόσησης διάρκειας 180 ημερών αλλά όχι πέραν της 31ης.1.2022 και ως ημερομηνία εκκίνησης μπαίνει η 05.07.2021 αντί της 30.06.2021.
Τέλος προστίθεται και νέα παρ.3Α στο άρθρο 9 στην οποία ορίζεται ότι:
“Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)”.

Η ισχύς της απόφασης είναι μέχρι 17.01.2022 και ώρα 06.00.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();