πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Με απευθείας ανάθεση το νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

«Νέο Πλαίσιο Αξιολόγησης και Στοχοθεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων» προαναγγέλλει Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Με αυτήν, προχώρησαν σε απευθείας ανάθεση, ύψους 12.152,00 ευρώ, προς μια Δικηγορική Εταιρεία για « την παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (ΓΓΑΔΔΤ) αναφορικά με το νέο Πλαίσιο Αξιολόγησης και Στοχοθεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων ».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία απευθυνόταν προς αυτή τη μία και μοναδική Εταιρεία.

 

Αντικείμενο του έργου « αποτελεί η παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών για την υποβοήθηση των υπηρεσιών και την υποστήριξη του έργου της ΓΓΑΔΔΤ καθώς και η επίλυση νομικής φύσεως ζητημάτων αναφορικά με το νέο Πλαίσιο Αξιολόγησης και Στοχοθεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικότερα τη διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης των Προϊσταμένων και των Υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

 

Στα παραδοτέα της Εταιρείας περιλαμβάνεται « Εισηγητική Έκθεση και Έκθεση με προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου αναφορικά με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο ».

 

Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε δύο μήνες (μετράει από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης).

 

Περιττό να αναφερθεί ότι τις χιλιάδες ευρώ θα τις πληρώσουμε όλοι μας, καθώς επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Ακολουθούν τα σχετικά:

η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Εταιρεία

η Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();