πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Επιθεώρηση Εργασίας: Έλεγχοι και πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων περί απαγόρευσης της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Το στάδιο της προετοιμασίας των επιχειρήσεων, της προσαρμογής για την τήρηση των διατάξεων και της θέσπισης πολιτικής κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, καθώς και της λογικής “ανοχής” της Επιθεώρησης Εργασίας και λοιπών αρχών κατά το τελευταίο πεντάμηνο με τη μη πραγματοποίηση σχετικών ελέγχων φαίνεται να φθάνει στο τέλος του.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται συστηματικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα των διατάξεων του Ν. 4808/2021 και την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με τις εν λόγω διατάξεις.

Με το άρθρο 9 του Ν. 4808/2021 ό οποίος δημοσιεύθηκε στις 19/62021, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα  να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο και στην οποία θα δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και θα προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις είχαν υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις μέχρι 19/9/2021, πράγμα αδύνατο αφού μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν είχε ακόμη εκδοθεί η απόφαση ( κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ. 22 του Ν. 4808/2021) με τις σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους με υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και τρόπους διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για τέτοια περιστατικά.

Η σχετική απόφαση  82063/2021, εκδόθηκε τελικά την 1η Νοεμβρίου 2021. Επίσης  κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 4808/2021, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 20/12/2021 η απόφαση 101269/2021 με την οποία  ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα της διαδικασίας ενώπιον του ΣΕΠΕ  για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.  Και τέλος με την υπ’ αριθ. 18547/25-2-2022 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας παρέχονται διευκρινήσεις για την υποβολή προς κύρωση της πολιτικής κατά της βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας για τις επιχειρήσεις που έχουν ή υποχρεούνται να έχουν κανονισμό εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας θα πρέπει να προσαρτήσουν σ’ αυτόν την πολιτική τους κατά της βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ενώ όσες επιχειρήσεις πρόκειται να καταθέσουν ή έχουν ήδη καταθέσει κανονισμό εργασίας, αλλά προς το παρόν εκκρεμεί η έγκρισή του, θα πρέπει να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν αντιστοίχως, σχέδιο κανονισμού στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η πολιτική της επιχείρησης για την βία και παρενόχληση στην εργασία καθώς και οι αντίστοιχες πειθαρχικές ρυθμίσεις.

Έτσι, απ’ ότι φαίνεται, αφού πλέον οι διατάξεις, η πληροφόρηση, η ενημέρωση και οι οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για την συμμόρφωση των εργοδοτών με τις διατάξεις περί απαγόρευσης της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, έχουν ολοκληρωθεί, η “χαριστική περίοδος”  η οποία σωστά δόθηκε σιωπηρά, έχει πλέον τελειώσει και τη θέση της παίρνουν οι έλεγχοι από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Σημειώνεται ότι σε κάθε εργοδότη, που παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεπώς και τις διατάξεις περί απαγόρευσης της βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, μπορούν να επιβληθεί πρόστιμο για κάθε μία παράβαση, (μη εφαρμογή πολιτικής απαγόρευσης Β&Π, ενημέρωση εργαζομένων για Υ&Α, επίβλεψη μέτρων Υ&Α, κ.α.) από  500,00 € μέχρι 50.000,00 €.

https://www.ergasiaka-gr.net/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();