πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Δημόσιο: Η «ακτινογραφία» του προσωπικού -Πώς κατανέμονται οι υπάλληλοι ανά υπουργείο -Συμβασιούχος 1 στους 5

https://www.aftodioikisi.gr/

Ένα σύνολο 709.930 υπαλλήλων απασχολούνται στην ελληνική δημόσια διοίκηση, εκ των οποίων οι 565.418 αποτελούν τακτικό προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας και οι 144.512 αποτελούν προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έργου ή ωρομίσθιους.

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία καταγράφονται στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr) και αποτυπώνουν την «ακτινογραφία» του προσωπικού του δημόσιου τομέα κατά τον Φεβρουάριο του 2022 και αφορούν το σύνολο των δημόσιων φορέων πλην των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

Προκύπτει ότι το τακτικό προσωπικό διατηρείται σε σταθερά μεγέθη με κάποιες μικρές πτωτικές τάσεις, με δεδομένο ότι ένα μήνα νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022 ήταν κατά τι μεγαλύτερος ο αριθμός των υπαλλήλων. Ανέρχονταν σε 566.039, δηλαδή 621 εργαζόμενοι περισσότεροι συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο εγείρουν τα στοιχεία που αφορούν τους συμβασιούχους. Κι αυτό γιατί οι απασχολούμενοι με ελαστικές σχέσεις στο δημόσιο –που κατά τα άλλα θεωρείται ο πιο «σταθερός εργοδότης»- καταγράφουν συνεχή άνοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, οι συμβασιούχοι κάθε κατηγορίας ανέρχονταν τον Φεβρουάριο του 2022 σε 144.512. Καταγράφεται μια μικρή αύξηση στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα κατά 858 εργαζόμενους (συγκριτικά με τους 143.654 συμβασιούχους του Ιανουαρίου του 2022), αλλά η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με παρελθόντα έτη.

Με βάση στοιχεία που είχε συμπεριλάβει στην τελευταία ετήσια έκθεσή του το ΑΣΕΠ, οι συμβασιούχοι στα τέλη του 2013 ανέρχονταν σε 56.855 εργαζόμενους, στα τέλη του 2019 έφθασαν τους 100.603 και στα τέλη του 2020 εκτοξεύτηκαν στις 127.176. Αν υπολογιστούν τα μεγέθη σε βάθος οκταετίας (2013 – 2022) προκύπτει ότι οι συμβασιούχοι σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο το ΑΣΕΠ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, πρωτίστως σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αποτελεί μία αρνητική εξέλιξη για την δημόσια διοίκηση. Και τούτο γιατί ενδεχομένως να οδηγεί μεσοπρόθεσμα στην μονιμοποίησή υπαλλήλων, που στην πραγματικότητα έχουν επιλεγεί με τα κριτήρια που ισχύουν για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου και όχι με αυτά που ισχύουν για τους τακτικούς.

Και επιπλέον, η αύξηση των συμβασιούχων συνιστά μια αρνητική εξέλιξη και για τη σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο. Η αναλογία βαίνει διαρκώς σε βάρος των μόνιμων εργασιακών σχέσεων ενώ οι δίκαιες διεκδικήσεις των ίδιων των συμβασιούχων για μονιμοποίηση συναντούν συστηματικά την αρνητική στάση της Πολιτείας.

Τέλος, επιστρέφοντας πάλι στα στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού, καταγράφεται και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μετακλητών. Η συγκεκριμένη κατηγορία απαριθμεί 3.184 απασχολούμενους τον Φεβρουάριο του 2022.

Αναλυτικότερα η κατανομή:

Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 1 – Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022Συνολικά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (1)Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις – Συνταξιοδοτήσεις) (2)Προσλήψεις – Μεταφορές από ΝΠΙΔ (3)Διορθώσεις/ Επαναφορές (4)Συνολικά ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ3980170415
ΒΟΥΛΗ11890001189
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ13654188313656
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ18784101875
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ24691102469
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ11706255-111683
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ867741234186654
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ18752001873
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ1440811616114304
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ14552011454
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ5200053
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ772001774
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ854614108534
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ35937123589
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ167255107164-1167324
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ9950021003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ7351152-17337
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ7132119316771145
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ734400730
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ74561218114-774450
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ395481-13946
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ137552901402
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ561612005599
ΟΤΑ8410819758383960
ΣΥΝΟΛΙΚΑ566039107143812565418
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ167
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ271
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ1057

Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr)

Πίνακας 2 – Σύνολο μη τακτικού προσωπικού και λοιπών απογεγραμμένων (εκτός ΝΠΙΔ)
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό4946549102
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό για αντιμετώπιση προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης και για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών26912756
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου – Αυτοχρηματοδοτούμενα ή χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού5057150855
Ειδικευόμενοι Ιατροί80028100
Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές11331163
Προσλαμβανόμενοι για την αντιμετώπιση του COVID-19 – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό2122321565
Προσλαμβανόμενοι για την αντιμετώπιση του COVID-19 – Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου – Αυτοχρηματοδοτούμενα ή χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού23832403
Προσλαμβανόμενοι μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ81868568
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι143654144512
Έκτακτο και λοιπό προσωπικό Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας4573846453
Μετακλητοί31613184
Αιρετοί1103711063
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης16681675
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις1659516997

Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr)

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();