πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Πρωτομαγιά 2022: Τι ισχύει επειδή συμπίπτει με Κυριακή για εργοδότες και εργαζόμενους

Η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά) είναι υποχρεωτική αργία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 14 του ν. 4468/2017.

Στο ίδιο άρθρο  προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,  η αργία της 1ης Μαΐου μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.

Φέτος η Πρωτομαγιά συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, μεταφέρεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου. 

Συνεπώς κατά την ημέρα αυτή, 2 Μαΐου 2022, απαγορεύεται γενικά η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός αυτών που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες (επιχειρήσεις τομέα υγείας, συγκοινωνίες, επισιτιστικά, ξενοδοχεία, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κλπ).

Οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές την ημέρα αυτή, θα πρέπει να καταβάλλουν στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς καμιά προσαύξηση, θα λάβουν δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα, από 2/5/2022 έως 8/5/2022, είτε απασχολούνται εξαήμερο είτε απασχολούνται πενθήμερο. Όσοι αμείβονται με μισθό θα πάρουν κανονικά τον μισθό τους, χωρίς περικοπή.

Εάν πρόκειται για επιχειρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία και η απασχόληση των εργαζομένων  τους, κατά τις Κυριακές και αργίες, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα που θα απασχοληθούν στις 2/5/2022, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιο. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για τις ώρες που θα απασχοληθούν.  Άλλη αμοιβή δεν δικαιούνται, αφού η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία αυτή, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι από 1/5/2022, ισχύουν τα νέα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων. Για τους εργαζόμενους που δεν δεσμεύονται από ΣΣΕ ή ΔΑ, και για τους οποίους νόμιμο ωρομίσθιο είναι αυτό που προκύπτει από το κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, η προσαύξηση που θα λάβουν για την απασχόλησή τους στις 2/5/2022, ανεξάρτητα αν οι αποδοχές τους είναι ανώτερες από τις κατώτατες νομοθετημένες, θα είναι:

  • Για τους εργατοτεχνίτες 3,59 € ανά ώρα
  • Για τους υπαλλήλους 3,21 € ανά ώρα

Στις περιπτώσεις απασχόλησης εργαζομένων λιγότερες ημέρες την εβδομάδα (εκ περιτροπής εργασία) διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αν έχει συμφωνηθεί εργασία που περιλαμβάνει και τις Δευτέρες, εφόσον η επιχείρηση επιτρέπεται να λειτουργεί Κυριακές και αργίες, τότε θα καταβάλλει στους απασχολούμενους την προσαύξηση του 75% στις νόμιμες αποδοχές. Εφόσον όμως η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και αργίες, τότε θα καταβάλλει κανονικά το ημερομίσθιο (χωρίς προσαύξηση) στους εργαζόμενους χωρίς αυτοί να απασχοληθούν.
2. Αν το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί, δεν περιλαμβάνει Δευτέρες, τότε οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται αμοιβή για την ημέρα αυτή.

Τέλος, να τονίσουμε ότι για τους εργαζόμενους για τους οποίους το ρεπό τους, με βάση το κυκλικό ή σταθερό πρόγραμμα εργασίας, συμπέσει με την 2/5/2022 ημέρα μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, το ρεπό τους ισχύει κανονικά χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς, σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

https://www.ergasiaka-gr.net/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();