πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο από το Υπ. Εσωτερικών: Ο "πασπαρτού" δημόσιος και δημοτικός υπάλληλος... - Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης", 01-06-2022

Χαλάνδρι 01.06.2022

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωράει στην αναθεώρηση – επικαιροποίηση του υφιστάμενου προσοντολογίου – κλαδολογίου που ισχύει στο δημόσιο.

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου (δείτε Ε Δ Ω), μιλάμε για μια δραστική μείωση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων από 2.700 σε 550, ποσοστό 80%!!!

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Η άποψη της «πρΟΤΑσης» η οποία έχει πολλές φορές αποτυπωθεί και υποστηριχθεί είναι ότι θα έπρεπε – εδώ και πολλά χρόνια – να έχει αντικατασταθεί το παρωχημένο – πλέον - Π.Δ. 50 του 2001, με ένα πιο σύγχρονο και ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες του δημοσίου τομέα. Και αυτό θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει με μια πρώτη καταγραφή - χαρτογράφηση από τους φορείς του δημοσίου, με τις ανάλογες εισηγήσεις να συνοδεύονται και από αιτήματα για προσλήψεις. Αντί αυτών, το υπουργείο εσωτερικών αποφάσισε (και διέταξε!) πραγματικό κατακερματισμό – μέχρι διάλυσης - κλάδων και ειδικοτήτων!

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο θα επιτρέψει στο ελληνικό Δημόσιο να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό του. 

Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό…

Η κυβέρνηση, «νομιμοποιεί», κατά κάποιο τρόπο, αυτό που εδώ και αρκετά χρόνια κάνουν οι δήμαρχοι και όχι μόνο: τη διαρκή μετακίνηση προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία, με τη δικαιολογία της έλλειψης προσωπικού! Και καταλαβαίνουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί όταν …όλοι θα είναι…για όλα…Όλες οι ειδικότητες, όλοι οι κλάδοι, θα μπορούν να αναπληρώνουν κενά τα οποία οι ίδιοι οι αιρετοί δημιουργούν με την απόλυτη αποδοχή τους σε όσες υπηρεσίες και αρμοδιότητες τους φορτώνουν.

Ένα απλό παράδειγμα (δια της πρότασης του Υπ. Εσωτερικών) για του λόγου το αληθές:

Στην Κατηγορία ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, συγχωνεύονται ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ τα κάτωθι:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΦΕΩΝ

ΔΕ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ

ΔΕ ΤΑΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΤΑ

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ

ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΤΑ

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ

ΔΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Μιλάμε για την απόλυτη «σαλαμοποίηση» 
εργαζομένων, 
αντικειμένων εργασίας 
και 
καθηκόντων…

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Αν οι εργαζόμενοι δεν αντιδράσουν ΟΥΤΕ τώρα, κανένας δε θα βρεθεί να τους βοηθήσει σε μια κατάσταση που θα διαμορφωθεί, η οποία θα δίνει το δικαίωμα στον αιρετό να φορτώνει αρμοδιότητες, εργασίες και καθήκοντα που δεν ανταποκρίνονται στις ειδικότητες και στις γνώσεις των εργαζομένων.

Επιπλέον, θα συνεχίζεται εσαεί το ιδιαίτερα διαδεδομένο «άθλημα» της διαρκούς «ομηρίας» εργαζομένων υπό τη μορφή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα και, πάντως, όχι αυτά των πολιτών και των εργαζομένων.

πρΟΤΑση
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();