πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Σύνταξη πριν τα 62 στο Δημόσιο - Τα «παράθυρα» για 17 κατηγορίες υπαλλήλων [αναλυτικοί πίνακες]

Σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω από τα 62 έτη μέχρι Δεκέμβριο του 2022 μπορούν να κλειδώσουν 17 κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου.
Καθοριστική παράμετρος που ισχύει μόνον για το Δημόσιο είναι ότι ο διαχωρισμός σε νέους και παλαιούς ασφαλισμένους (δηλαδή πριν ή μετά το 1993) δεν γίνεται με βάση την ημερομηνία πρόσληψης, αλλά με βάση την έναρξης της ασφάλισής τους. Υπάλληλος που διορίστηκε μετά το 1993 χωρίς προηγούμενη ασφάλιση θεωρείται νέος ασφαλισμένος, ενώ υπάλληλος που διορίστηκε μετά το 1993, αλλά είχε ασφαλιστεί σε άλλον φορέα πριν από το 1993 θεωρείται παλιός ασφαλισμένος και υπάγεται ως προς τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο στους παλιούς ασφαλισμένους.

Οι 10 πρώτες από τις 17 κατηγορίες υπαλλήλων που βγαίνουν πριν από τα 62 από το Δημόσιο με πλήρη σύνταξη είναι:

  1. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 με 25ετία ως το 2010 και 35ετία συνολικά στη συνταξιοδότηση. Για πλήρη σύνταξη αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν 35ετία με το 58ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο. Για παράδειγμα, με ηλικία 58 το 2020 και 35ετία, το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση είναι το 61ο έτος. Καταληπτική ημερομηνία για το 58ο είναι η 31η/12/2021. Αν έχουν τα 58 από 1ης/1/2022 και μετά, τότε βγαίνουν στα 62 και θα χρειαστούν 40 χρόνια. Τα πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται για αυτή την κατηγορία είναι μόνον από τέκνα για τις γυναίκες και στρατιωτική θητεία για τους άνδρες και μόνον για να συμπληρωθεί η 25ετία ως το 2010.
  2. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 και 36 έτη στο σύνολο μετά το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν 36 έτη και το 58ο έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 58 ετών το 2020, που συμπληρώνει τα 36 έτη το 2022, θα έβγαινε στα 62 με 40ετία, χωρίς να έχει δυνατότητα αναδρομικών εξαγορών πλασματικού χρόνου. Με την παράταση των ρυθμίσεων που ίσχυαν ως το 2021, μπορεί να αναγνωρίσει 2 πλασματικά έτη με αίτηση το 2022 και να τα μεταφέρει στο 2020 ώστε να έχει τότε τα 36 μαζί με το 58ο έτος, και να συνταξιοδοτηθεί στα 60 που τα κλείνει φέτος.
  3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν 37 έτη και το 59ο έτος της ηλικίας τους. Ασφαλισμένος αυτής της κατηγορίας με ηλικία 59 το 2021, που συμπληρώνει τα 37 έτη το 2024, μπορεί να αναγνωρίσει φέτος 3 πλασματικά έτη και να τα μεταφέρει στο 2021 και έτσι να συνταξιοδοτηθεί στα 61,8 μήνες. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έβγαινε στα 62 με 40 έτη.
  4. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (*) που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 και έχουν 37 έτη μετά το 2010. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 37 έτη. Οι άνδρες μπορούν να αναγνωρίσουν στρατιωτική θητεία ώστε να έχουν την 37ετία δύο χρόνια νωρίτερα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπληρώνει 37ετία το 2022 θα έχει αύξηση ορίου ηλικίας στα 62 και αύξηση ετών ασφάλισης στα 40 για να πάρει σύνταξη. (*) Για την 25ετία και την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος ασφάλισης εκτός Δημοσίου πριν από το 1983.
  5. Μητέρες ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 50. Γυναίκες που έκλεισαν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 ως 61 ετών και 10 μήνες.
  6. Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Μητέρες και πατέρες αυτής της κατηγορίας που έκλεισαν τα 52 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν επίσης σύνταξη με όρια ηλικίας από το 55ο ως το 61ο έτος και 10 μήνες (55-61,10).
  7. Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Για παράδειγμα, γονείς που έκλεισαν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι και 2018 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας από το 56ο έτος και 6 μήνες ως το 61ο έτος (56,6-61), ενώ με ηλικία 55 από το 2019 το όριο ανεβαίνει στα 62,6 και καταλήγει στα 67 με ηλικία 55 το 2022, εκτός αν επιλεγούν οι διατάξεις για σύνταξη με 37 έτη και όριο ηλικίας ως 61,8 ετών, εφόσον οι υπάλληλοι συμπληρώσουν τα 59 έτη ως το 2021 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους για να έχουν 37ετία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, βγαίνουν στα 62 με 40 έτη.

8.Γονείς που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και το 2012 αλλά αποκτούν παιδί μετά το 2013. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο και 25ετία ως το 2012.

  1. Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 (και με συνολικό χρόνο τα 23 έτη).
  2. Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55 (και με συνολικό χρόνο τα 25 έτη).

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ξς/1/1983 με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 35 έτη (1)Ηλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
35ετία από 19/8 ως 31/12/20155858,5
35ετία το 20165859
35ετία το 20175859,5
35ετία το 20185860
35ετία το 20195860,5
35ετία το 20205861
35ετία το 20215861,5
35ετία το 20225862 και 40 έτη

 (1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 37 έτη (2)Ηλικία στην 37ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη από 19/8 ως 31/12/20155555,11
37 έτη το 20165556,9
37 έτη το 20175557,8
 37 έτη το 20185558,6
37 έτη το 20195559,5
37 έτη το 20205560,3
37 έτη το 20215561,2
37 έτη το 20225562 και 40 έτη

 (2)Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011

Σύνταξη με 36 έτη (3)Ηλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
36 έτη το 20175859,5
36 έτη το 20185860
36 έτη το 20195860,5
36 έτη το 20205861
36 έτη το 20215861,5
36 έτη το 20225862 και 40 έτη

 (3). Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτη (4)Ηλικία στην 37ετιαοριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 20175960,2
37 έτη το 20185960,6
37 έτη το 20195960,11
37 έτη το 20205961.3
37 έτη το 20215961,8
37 έτη το 20225962 και 40 έτη

 (4) Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο (1, 2)

Με ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/201555
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267

(1) Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη μητέρων με ανήλικο και 25ετία ως το 2010 που συμπληρώνουν το 50ό έτος από 19/8/2015 και μετά.

(2) Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τριτέκνων που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο (3)

Με ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/201556,6
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267
(3) Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τριτέκνων που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();