πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Κινητικότητα: Νέα διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων μετακινήσεων/μετατάξεων υπαλλήλων μέσω του ΕΣΚ και την σύνδεση τους με τις θέσεις του οργανογράμματος του νέου φορέα που είναι ενημερωμένες από το υποσύστημα της κινητικότητας με αιτιολογία «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» καθώς και την ενημέρωση των δεδομένων που αφορούν τις θέσεις αυτές.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ έχει δημιουργηθεί νέα λειτουργικότητα στις διαθέσιμες ενέργειες που εμφανίζονται στην φόρμα παρουσίασης των αναλυτικών στοιχείων της εγγραφής «Ιστορικό Ενεργειών» του υπαλλήλου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Συμπλήρωση Στοιχείων ΕΣΚ».

Η εν λόγω λειτουργικότητα σύνδεσης θα παρέχεται μόνο στους χρήστες που διαθέτουν τους παρακάτω ρόλους στην εφαρμογή:
 Διευθυντής Προσωπικού
 Διαχειριστής Προσωπικού

Η επιλογή «Συμπλήρωση Στοιχείων ΕΣΚ» εμφανίζεται στο «Ιστορικό Ενεργειών» υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 Έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση του υπαλλήλου στο νέο φορέα
(φορέας υποδοχής)
 Η ενέργεια που θα ενημερωθεί είναι η «Μετακίνηση προς την Δ/νση
Προσωπικού»
 Η αιτιολογία της μετακίνησης θα πρέπει να είναι «Μετάταξη βάσει Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Ν4440/2016»
 Η κατάσταση να είναι «Ενέργεια που έχει ολοκληρωθεί»
 Η εγγραφή να μην έχει ήδη συνδεθεί με άλλη θέση κινητικότητας
 Ο υπάλληλος καλύπτει στην πραγματικότητα την δεδομένη χρονική στιγμή την θέση για την οποία επιλέχθηκε (για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 της παρούσας).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();