πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου και οι αποσπάσεις Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ

Με το άρθρο 52 του νέου Νόμου 4954/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 136),άλλαξε το νομικό πλαίσιο της Κινητικότητας ειδικά και μόνο για τους Υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., καθώς και των Δημοτικών Υπηρεσιών Δόμησης.

Ειδικότερα, μέχρι να ψηφιστεί ο νέος Νόμος, στο δ’ εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4440/2016, ως είχε διαδοχικά τροποποιηθεί, οριζόταν το εξής:

«Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.»

Με το άρθρο 52 του νέου Νόμουπροστέθηκε και η λέξη «απόσπαση», με αποτέλεσμα το εν λόγω εδάφιο πλέον να διαμορφωθεί ως εξής:

«Ειδικά για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου

Σημειώνεται ότι η Έκθεση που συνόδευε το Νομοσχέδιο ανέφερε πως η Κυβέρνηση έφερε αυτή την αλλαγή «ώστε να μην αποψιλώνονται οι εν λόγω υπηρεσίες ακόμα και μέσω της μετακίνησης υπαλλήλων λόγω απόσπασης».

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. Α’ 136 με το νέο Νόμο 4954/2022 ΕΔΩ

https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();