πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

ΥΠΕΣ:Η τακτική επιχορήγηση των Δήμων το 2023 αυξάνεται κατά 113,5 εκ. ευρώ

Η τακτική επιχορήγηση των δήμων (ΚΑΠ) για το 2023 θα αυξηθεί κατά 113, 5 εκ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 7,7%, όπως προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Θ., Σκυλακάκη και Εσωτερικών Στ. Πέτσα.
Στην απόφαση ορίζεται ότι οι πιστώσεις των δήμων που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους για το 2023 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει να είναι όσο ήταν η πρώτη δόση των ΚΑΠ που τους αποδόθηκε το 2022, ήτοι 113.569.431,24, όχι επί δώδεκα δόσεις όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά επί δεκατρείς δόσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 73436 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 5742 Τεύχος Β’ 9 Νοεμβρίου 2022):

«Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ) επί δεκατρία (13)».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();