πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

Δικαστήριο: Οριστική δικαίωση μονιμοποίησης συμβασιούχου Δήμου

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1140/2022 απόφαση του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών) δέχθηκε την αγωγή της εργαζόμενης – συμβασιούχας, η οποία απασχολείται στο Δήμο Κηφισιάς ως ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία προσέφυγε δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας της ως αορίστου χρόνου.
Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής της και το γεγονός ότι συνδέεται με τον εναγόμενο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης υποχρεώνοντας τον εναγόμενο Δήμο Κηφισιάς να την απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή του ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών του προσόντων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();