πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Ο «χάρτης» των προσλήψεων στο δημόσιο το 2023 [πίνακες]

Διαμορφώθηκε ο χάρτης των μόνιμων και εποχικών προσλήψεων για το 2023 στο Δημόσιο. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουν προβλεφθεί να γίνουν 17.942 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και 22.556 συμβασιούχων. Συνολικά, δηλαδή, θα καλυφθούν 40.498 θέσεις.
Οσον αφορά στο τακτικό προσωπικό, από τους 17.942 διορισμούς οι 15.641 εμπίπτουν στον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για καθεμία αποχώρηση), εκ των οποίων οι 3.155 για το υπουργείο Εθνικής Αμυνας (περιλαμβάνονται 1.700 ΕΠ.ΟΠ.), 2.265 στους δήμους (οι 1.264 στη Δημοτική Αστυνομία), 1.357 στο υπουργείο Υγείας και 1.230 στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Από τις θέσεις που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω κανόνα (συνολικά 2.301), οι 1.367 αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων και οι 42 την πρόσληψη προσωπικού με έμμισθη εντολή.

» Ο προγραμματισμός προσλήψεων διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και περιλαμβάνει στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του υπουργείου Υγείας, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων, τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εκτιμώμενος αριθμός προσλήψεων προκύπτει βάσει των αποχωρήσεων του 2021, των εκτιμώμενων προσλήψεων για το 2022 και των μη υλοποιηθεισών προσλήψεων προηγούμενων ετών.

» Η κατανομή των εκτιμώμενων θέσεων ανά υπουργείο είναι: Υπουργείο Οικονομικών 408 θέσεις, υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 149 θέσεις, υπουργείο Εξωτερικών 42 θέσεις, υπουργείο Εθνικής Αμυνας 3.157 θέσεις, υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 907 θέσεις, υπουργείο Εργασίας 519 θέσεις, υπουργείο Υγείας 1.361 θέσεις, υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 867 θέσεις, υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.037 θέσεις, υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 195 θέσεις, υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 758 θέσεις, υπουργείο Δικαιοσύνης 1.230 θέσεις, υπουργείο Εσωτερικών 247 θέσεις, υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου 150 θέσεις, υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 126 θέσεις, υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 872 θέσεις, υπουργείο Ναυτιλίας 224 θέσεις, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 159 θέσεις, υπουργείο Τουρισμού 55 θέσεις, ΟΤΑ Α’ βαθμού & φορείς 3.653 θέσεις, ΟΤΑ Β’ βαθμού 724 θέσεις, Ανεξάρτητες Αρχές 1.077 θέσεις, Προεδρία της Κυβέρνησης/Γ.Γ. Πρωθυπουργού 25 θέσεις.

Περισσότεροι διορισμοί πτυχιούχων

Σχεδόν η μία στις δύο θέσεις των εγκεκριμένων μόνιμων προσλήψεων του επόμενου έτους απαιτεί πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, οι 5.495 θέσεις (31% του συνόλου) είναι κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση), οι 2.888 (16%) κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση), οι 4.881 (27%) κατηγορίας ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), 735 (4%) κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτική Εκπαίδευση), ενώ οι υπόλοιπες θέσεις είναι για ειδικές κατηγορίες. Οι περισσότερες θέσεις ΔΕ προορίζονται για τις παραγωγικές σχολές (Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), οι σπουδαστές των οποίων με την αποφοίτησή τους θα ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ. Οπως υπογράμμισε ο κ. Βορίδης, στον φετινό προγραμματισμό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την κάλυψη επιτελικών θέσεων, καθώς προτεραιοποιήθηκε η πρόσληψη εργαζομένων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ικανοποίησης σε θέσεις που απαιτούν Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση ξεπέρασε το 80%, ενώ το σύνολο των αιτημάτων που υπεβλήθησαν από τους φορείς ανέρχεται σε 35.590.

Το σκεπτικό πίσω από τη μείωση εποχικού προσωπικού

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2023, αποφασίστηκε η μείωση του ανώτατου ορίου έτους κατά 11% σε σχέση με αυτό του 2022 (25.344), δηλαδή η πλήρωση 22.556 θέσεων. Οι ανάγκες των υπουργείων και των φορέων για εποχικό προσωπικό ενσωματώνονται στη διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού αυτού εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο κάθε Σεπτέμβριο. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι κάθε χρόνο να μειώνονται οι προσλήψεις συμβασιούχων και οι θέσεις να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, ειδικά στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες φορέων όπως σε δήμους και σε νοσοκομεία. Οπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2023 θα συνεχιστούν οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στον τομέα της Υγείας. Αλλες ειδικότητες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προκηρύξεων είναι: Μηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, διοικητικοί, οδηγοί, φύλακες, βρεφονηπιοκόμοι, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, λογιστές, χειριστές μηχανημάτων, κηπουροί, καλλιτεχνικό προσωπικό, ναυαγοσώστες, κτηνίατροι, γεωπόνοι κ.ά.

ΑΣΕΠ: 5.124 μόνιμοι μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού την άνοιξη

Το 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα διορισμού από πίνακες επιτυχόντων που θα προκύψουν από τον νέο γραπτό διαγωνισμό που θα γίνει την άνοιξη του 2023. Τα αποτελέσματα του πανελλήνιου αυτού διαγωνισμού αναμένεται να εκδοθούν μέσα σε ένα δίμηνο και οι επιτυχόντες θα διοριστούν το φθινόπωρο του ιδίου έτους, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, κ. Βορίδη. Συνολικά για τα επόμενα δύο έτη μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού θα διοριστούν 5.124 πτυχιούχοι. Ειδικότερα, θα καλυφθούν 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 1.565 κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 57 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για τις οποίες το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκηρύξεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες: α) Εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) Εξέταση γνώσεων: 50%. β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Οι φορείς που είναι ψηλά στη λίστα για την απορρόφηση προσωπικού είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υπουργεία.

Στις 33.602 οι εκκρεμείς προσλήψεις

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εκκρεμών προσλήψεων προηγούμενων ετών φτάνει τις 33.602, γεγονός που αποδίδεται στις χρονοβόρες διαδικασίες των σχετικών διαδικασιών. Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, θα εξαλειφθεί άμεσα χάρη στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, προκειμένου σε αυτόν να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι μη υλοποιηθείσες προσλήψεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του 2022, αλλά και του 2023. Οπως εξήγησε, από τον διαγωνισμό θα δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» επιτυχόντων, από την οποία οι φορείς θα αντλούν το προσωπικό που αιτούνται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης, χωρίς να απαιτείται η σημερινή διαδικασία.

Μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς

Με το σύστημα της μοριοδότησης θα συνεχιστούν και το νέο έτος οι διορισμοί για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία δύο έτη έχουν γίνει πάνω από 25.000 προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ σε αυτούς προστίθενται και άλλοι 35.000 αναπληρωτές. Πρόθεση, πάντως, της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι μόνιμες προσλήψεις έτσι ώστε να καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό οι θέσεις των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑ 1:1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 381

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 146

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 42

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3.155

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 650

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 519

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1.357

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 867

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1.037

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 195

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 253

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1.230

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 244

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 50

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 126

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 866

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 221

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 157

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 55

ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ & ΦΟΡΕΙΣ 2.265

ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ 723

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.077

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 19

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ 15.641

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑ 1:1

ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΥΤ) 100

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 3

ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 3

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 26

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΕΑΠ 252

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 505

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΤΑ 1.367

ΣΥΝΟΛΟ 2.259

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 14

ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ 1

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΤΑ 7

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 2

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 4

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 42

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();