πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Δημόσιο: Το νέο Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο –Καταργούνται 23 κλάδοι και ειδικότητες (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 185 σχετικά με τον «Καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο)». Με το νέο Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο καθορίζονται:
-Τα απαιτούμενα προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα προσωπικού

-Το πώς αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες με τους νέους κλάδους και ειδικότητες πού ορίζονται με το παρόν ΠΔ.

Παράλληλα με το ΠΔ καταργούνται 23 κλάδοι και ειδικότητες ΥΕ «με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ΥΕ. Η ίδια διαδικασία κατάργησης ή ανακατανομής θέσεων εφαρμόζεται και στην περίπτωση υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος κενών οργανικών θέσεων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();