πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Νέες (αναπάντητες) προκλήσεις δημάρχου Ιάσμου: Εφαρμόζει ενός ανδρός αρχή -Καλεί σε παραίτηση “γκιουλενιστές”, “τρομοκράτες

O Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν συνεχίζει να προκαλεί και καλεί σε παραιτήσεις επικαλούμενος την “παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση FETO” και την “εγχώρια εγκληματική οργάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ”
Σε επίσημη ανάρτηση στον ιστότοπο του Δήμου Ιάσμου λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα “καλεί άμεσα σε παραίτηση όλους τους υπηρεσιακούς και αιρετούς του Δήμου Ιάσμου, οι οποίοι εμπλέκονται ή συσχετίζονται με την Παγκόσμια Τρομοκρατική Οργάνωση FETÖ και την εγχώρια Εγκληματική Οργάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ”. Ενώ αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 58* του Ν.3852/2010 και ζητάει της παραιτήσεις των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιάσμου, και ο ίδιος θα ασκεί τις Προεδρίες όλων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δήμου Ιάσμου.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ιάσμου στο facebook:

“Γκιουλενιστής” και αντίπαλός του στις εκλογές

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, μετά τις διώξεις-απολύσεις  σε εργαζόμενους του δήμου  με την αιτιολογία ότι ανήκουν στην τρομοκρατική  οργάνωση FETO (Κίνημα Γκιουλέν) και στην εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ, τώρα κατηγορεί τον υποψήφιο για τον Δήμο Ιάσμου , Τζανέρ Ιμάμ, ότι είναι προδότης, στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης FETO  και ότι ελέγχεται από την ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Ιάσμου:

Ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, προέβη στις εξής δηλώσεις για τον υποψήφιο Δήμαρχο Ιάσμου στις επερχόμενες εκλογές – όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε ο ίδιος – Τζανέρ Ιμάμ:

«Τζανέρ Ιμάμ, Δικηγόρος, Υποψήφιος Δήμαρχος Ιάσμου. Προδότης, Γκιουλενιστής. Ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για βρώμικα χρήματα χιλιάδων ευρώ».

Σιγή ιχθύος από την κυβέρνηση

Φαίνεται ότι ο κ. Μουμίν,  ενεργεί  κατά της επιθυμίες της Άγκυρας, ακολουθώντας  την πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν σε Ελληνικό έδαφος, γιατί η μοναδική χώρα που έχει χαρακτηρίσει το κίνημα Γκιουλέν, σαν τρομοκρατική οργάνωση είναι το καθεστώς της Τουρκίας και καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.

Η aftodioikisi.gr που αποκάλυψε το θέμα έχει ζητήσει σχετική ενημέρωση από τα υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, τα οποία ωστόσο εδώ και δύο ημέρες τηρούν σιγή ιχθύος. Και το ερώτημα είναι, τι άλλο πρέπει να κάνει ο δήμαρχος Ιάσμου για να παρέμβει η πολιτεία; Τι φοβάται το ΥΠΕΣ, το ΥΠΕΞ και γενικότερα η ελληνική κυβέρνηση και δεν λαμβάνουν τις αποφάσεις που πρέπει;

*Tι προβλέπει το άρθρο 58

Άρθρο 58: Αρμοδιότητες του δημάρχου

Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις Αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της.

δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.

ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις Αρμοδιότητες του δήμου.

η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες Διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 203 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και Πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.

5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου. 

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();