πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

ΚΥΑ αστικών αναπλάσεων σε έντεκα δήμους από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε πέντε δήμους της Αττικής και σε έξι δήμους της περιφέρειας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και ξεκινούν τα πρώτα 11 έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων.
Από το συνολικό ποσό των 252,8 εκ. ευρώ της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη­τας, με ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 7126/31.12.2022) που υπογράφουν ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, ο αν. υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, εγκρίθηκε χρηματοδότηση 77,5 εκ. ευρώ για να ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα 11 έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων.

Πρόκειται για έργα των δήμων Πέλλας, Καλαμαριάς, Χαλανδρίου, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Λαρισαίων, Κορινθίων και Λουτρακίου Περαχώρας, Νοτίου Πηλίου, Χανίων, Καλλιθέας και Λαυρεωτικής.

Για την επιλογή των συγκεκριμένων μεγάλων αστικών αναπλάσεων συντέλεσε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι είχαν εγκαίρως φροντίσει για την μελετητική ωριμότητα των έργων, την τεκμηρίωση της οικονομικής, τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιμότητάς τους και την επίλυση τυχόν πολεοδομικών, χωροταξικών, ιδιοκτησιακών και άλλων εκκρεμοτήτων.

Η χρηματοδότηση για την πλειοψηφία των έργων καλύπτεται στο σύνολό της από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετέχουν οι δήμοι με ίδια χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την απόφαση οι ωφελούμενοι δήμοι θα πρέπει να αναθέσουν τις συμβάσεις και να εγκατασταθεί ο ανάδοχος του έργου έως τις 30 Ιουνίου 2023, ενώ η ολοκλήρωση όλων των εργασιών θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα η απόφαση ορίζει 19 συνολικά όροι που θα πρέπει να τηρήσουν οι δήμοι κατά τη διάρκεια κατασκευής και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο απένταξης των έργων και επιστροφής των ποσών χρηματοδότησης.

Προκαταβολή 40%

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης ότι με τη δημοσίευση της, αποδίδεται στους ωφελούμενους δήμους προκαταβολή 40% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων για να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία ανάθεσης και έναρξης της κατασκευής των έργων.

Τα έντεκα πρώτα έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων

Τα έντεκα πρώτα έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων, που παίρνουν χρηματοδότηση και ξεκινά άμεσα η υλοποίηση τους είναι τα ακόλουθα:

Δήμος Πέλλας: Αστική Ανάπλαση στην Περιοχή του Ευρύτερου Κέντρου Πόλης των Γιαννιτσών
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 12.378.448,44 ευρώ

Το έργο αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Στρατηγικού και Εμβληματικού Χαρακτήρα για το σύνολο του Δήμου Πέλλας, καθώς περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας, που εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική, λειτουργική, κοινωνική και αισθητική αναζωογόνηση του χώρου.

Βασικός άξονας της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαδρομής στο κύριο αστικό κέντρο του Δήμου, την πόλη των Γιαννιτσών, η οποία θα περιλαμβάνει και την ενοποίηση πέντε σημαντικών και αξιόλογων μνημείων της Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Στράντζης.

Το έργο αφορά την αναζωογόνηση του ευρύτερου κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, μέσω μιας συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς όλους, την αναβάθμιση του δικτύου κίνησης πεζών, οχημάτων και ποδηλάτων, την υπογειοποίηση δικτύων ΟΚΩ καθώς και την οργάνωση του αστικού πρασίνου εντός της περιοχής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας όπως “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, “έξυπνων” σταθμών πληροφόρησης, συστημάτων ψηφιακής σήμανσης, σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, “έξυπνες” διαβάσεις, συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και συστήματα “έξυπνου” φωτισμού, τηλε-ελέγχου, τηλεδιαχείρισης και προληπτικής συντήρησης για φωτιστικά σώματα.

Δήμος Καλαμαριάς: Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις στον Δήμο Καλαμαριάς
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 8.490.600 ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 12.378.448,44 ευρώ

Το έργο αφορά τις αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς, οι οποίες προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής επέμβασης. Το προτεινόμενο δίκτυο μπορεί να συνδέσει κοινωφελείς, κοινόχρηστες και άλλες κύριες χρήσεις της Καλαμαριάς και να προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται περίπου σε 3.370,53 μέτρα ενώ η συνολική επιφάνεια ανάπλασης περίπου σε 62.000 τ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει:

-Εργασίες ανάπλασης πράσινων διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς στις οδούς Αργοναυτών και Παπακυρίτση (από Θ. Σοφούλη έως Πόντου), Παπακυρίτση (από Πόντου έως Αδριανουπόλεως), Κύπρου, Πάτμου, Θερμαϊκού (από Αιγαίου έως Εθνικής Αντιστάσεως), Χηλής, Σκρα, Πάφου, Κουντουριώτου, περιμετρικές οδούς Πλατείας Ύδρας, Ανδρούτσου (Βρυούλων-Κανάρη και ύψος Πλατείας Ύδρας), Κάτω Παναγιάς, Εφέσου, Ερυθραίας και Κανάρη.

-Προμήθεια και εγκατάσταση “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, οθονών ψηφιακής σήμανσης, “έξυπνων” διαβάσεων, σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, συστημάτων “έξυπνης” διαχείρισης κάδων απορριμμάτων, σύστημα στάθμευσης με αισθητήρες και gateways.

-Eργασίες σύνδεσης εντός της περιοχής παρέμβασης με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

-Eργασίες σύνδεσης εντός της περιοχής παρέμβασης με το δίκτυο ΕΥΑΘ.

-Eργασίες επίβλεψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχαιολογίας εντός της περιοχής παρέμβασης.

-Υπηρεσίες των βασικών μελετητών στην εκτέλεση των εργασιών του έργου.

-Μελέτες ωρίμανσης του έργου.

3. Δήμος Χαλανδρίου: Βιοκλιματική- Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου

Εγκρίνεται χρηματοδότηση 6 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 6.185.995,15 ευρώ

Το προτεινόμενο Έργο με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και τα επιμέρους Υποέργα που το συγκροτούν συνιστούν παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου. Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες είναι:

-Βιοκλιματικής – αστικής ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου, με ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Λ.Α. Παπανδρέου (από Παλαιολόγου έως Αγ. Γεωργίου), καθώς και ανάπλαση των υφιστάμενων, υλοποιημένων πεζοδρόμων στις οδούς Κατσουλιέρη (από Γκίνη έως Λ.Α. Παπανδρέου), Χαϊμαντά (από Λ.Α. Παπανδρέου έως Φ. Λίτσα), Ιφικράτους (από Λ.Α. Παπανδρέου έως Ηρακλείου), Ηρακλείου (από Σωκράτους έως Αγ. Παρασκευής), και Πλάτωνος (από Αγ. Παρασκευής έως Αγ. Γεωργίου).

-Αναζωογόνησης του κέντρου του Χαλανδρίου, με λύσεις καινοτομίας, μέσω προμήθειας και εγκατάστασης “έξυπνου” φωτισμού, συστημάτων τηλε-ελέγχου, τηλεδιαχείρισης και προληπτικής συντήρησης, “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, “έξυπνων” σταθμών πληροφόρησης, οθονών ψηφιακής σήμανσης και “έξυπνων” διαβάσεων.

-Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, όπου απαιτείται και υπάρχει η ανάγκη υπογειοποίησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

-Μελέτες ωρίμανσης για το έργο «Βιοκλιματική – αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου».

4.Δήμος Γαλατσίου: Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού

Εγκρίνεται χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 4.298.498,69 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού στο Γαλάτσι. Πρόκειται για ένα πάρκο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Πασσώβ, Δρίσκου, Αλτέως, Σπόν, Κεας, Βέλλερ, Κύθνου, Τριανταφύλλου, Ιππόλυτου, Καστελίου, Σκιάθου και Αθλητικού Συγκροτήματος του Δήμου Αθηναίων. Η ανάπλαση περιλαμβάνει επεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών και προσθήκης ήπιων δραστηριοτήτων. Σε λειτουργικό επίπεδο, μέσω της ανάπλασης επιδιώκεται η διάκριση των ακόλουθων χώρων:

-Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου

-Περιοχές καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι).

-Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού και χώρος Παιδικής Χαράς περιφραγμένος

-Χώρος με όργανα άσκησης ενηλίκων

-Δημιουργία μονοπατιών για περπάτημα και ήπιο τρέξιμο- βάδην.

-Χώροι θεματικής φύτευσης (ζώνη φύτευσης, παρτέρια, κήπος με εποχιακά λουλούδια, αλλά και σημειακές φυτεύσεις ενίσχυσης βλάστησης, σε συνδυασμό με εργασίες στήριξης πρανών).

-Αθλητικές εγκαταστάσεις.

-Δημιουργία πάρκου σκύλων.

-Ενίσχυση του χώρου με εξοπλισμό όπως παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κιόσκι ανάπαυσης, τραπεζόπαγκους, σκέπαστρα σκίασης κ.α.

Πέρα από τους ελεύθερους χώρους, αναπτύσσονται συγκεκριμένες περιοχές στάσης και δραστηριοτήτων.

Όλες οι περιοχές στάσης χωροθετούνται σε υφιστάμενα φυσικά πλατώματα του Λόφου, που δεν φέρουν φύτευση, προκειμένου να έχουμε την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο.

Δήμος Ζωγράφου: Παρεμβάσεις Αναβάθμισης της Πλατείας “Άνοιξη” του Δήμου Ζωγράφου και των τριών Παρακείμενων Κεντρικών Οδών (Ξηρογιάννη – Μπισκίνη – Αμφιτρίτης)
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 2,354 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 2.350.000 ευρώ

Η Πλατεία “Άνοιξη” βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο του Δήμου Ζωγράφου, με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Αλ. Παπάγου. Η Πλατεία παρουσιάζει σήμερα φτωχή εικόνα, καθώς έχει δημιουργηθεί πριν δεκαετίες, με υποτυπώδη σχεδιασμό και υποδομές (ανεπαρκές δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ανυπαρξία αρδευτικού συστήματος) και ανεπαρκή, πεπαλαιωμένο και φθαρμένο αστικό εξοπλισμό. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της Πλατείας είναι διαστρωμένο με σκληρά υλικά (τσιμεντόπλακες), στοιχείο που δεν συνάδει με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, ο οποίος θα όφειλε να έχει τον χαρακτήρα πάρκου λόγω της πλούσιας βλάστησης που φέρει.

Στόχος του έργου είναι ο επανασχεδιασμός και η πλήρης ανάπλαση της Πλατείας, ώστε να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον και να αποδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες ένας δημόσιος χώρος σύγχρονος, άρτια εξοπλισμένος και καλαίσθητος, που να προσφέρει πολλές δυνατότητες για υπαίθρια αναψυχή, ανάπαυση και εκτόνωση και να αποτελέσει ένα σημείο συγκέντρωσης για όλες τις ηλικίες και τα άτομα με αναπηρίες, σε ένα κεντρικότατο σημείο της πυκνοδομημένης πόλης.

Μέσω της παρούσας πρότασης προβλέπεται ο επανασχεδιασμός της πλατείας (φυτεμένες επιφάνειες, προσβάσεις, χώροι καθιστικών και δραστηριοτήτων) με οργανικές γραμμές που παραπέμπουν περισσότερο στο φυσικό περιβάλλον, και εγκαθίσταται νέος αστικός εξοπλισμός (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, όργανα πολλαπλών δραστηριοτήτων υπαίθριας εκγύμνασης, μονάδα πολλαπλών δραστηριοτήτων εκγύμνασης για παιδιά, ιστοί και φωτιστικά), για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου και τη δημιουργία ευχάριστων χώρων στάσης και εκτόνωσης, για την εξυπηρέτηση του κοινού. Ανακατασκευάζονται επίσης τα πεζοδρόμια πέριξ της Πλατείας, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της οδού Αμφιτρίτης από τη συμβολή της με τη Λ. Παπάγου, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα βασικά ζητούμενα του σχεδιασμού ήταν εξ αρχής και η προσβασιμότητα όλων των δημιουργούμενων χώρων από τα κινητικά δυσκολευόμενα άτομα, από κάθε πλευρά της Πλατείας.

Δήμος Λαρισαίων: Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί βηματισμοί
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 8.425.932,38 ευρώ

Το έργο έχει κύριο άξονα αναφοράς την ενοποίηση/διασύνδεση των αρχαίων θεάτρων, την ανάπτυξη πολιτιστικής διαδρομής και την σύνδεσή τους με τον προτεινόμενο βοτανικό κήπο του Ιπποκράτη, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών τοποσήμων, με σκοπό να δημιουργήσει έναν σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό ελκτικό πόλο για την ευρύτερη περιοχή.

Συνοπτικά, αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένης διαδρομής διασύνδεσης των αρχαιολογικών ­πολιτιστικών πόρων, εργασίες αναβάθμισης του Μνημείου Ιπποκράτη την δημιουργία Βοτανικού Κήπου θεραπευτικών φυτών, εργασίες ανάδειξης της παρακείμενης λίμνης και του γλυπτού του Φιλόλαου και διασύνδεσή τους με το βοτανικό κήπο, παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, σιντριβάνια κλπ.), «έξυπνης πόλης», με στόχο την ψηφιακή αναζωογόνηση της πόλης προς ένα βελτιωμένο περιβάλλον με παράλληλη προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Λαρισαίων, θα αναδείξει το φυσικό χαρακτήρα του χώρου ανάπλασης, θα αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τη μακρά και πλούσια ιστορία της περιοχής και θα δημιουργήσει υποδομές για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου, ώστε να ωφεληθεί η τοπική οικονομία με όραμα την τοπική ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και πρακτικών.

Παράλληλα προτείνονται εργασίες Αναβάθμισης του Μνημείου Ιπποκράτη (αναβάθμιση κτιριακού χώρου, ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου), η Δημιουργία Βοτανικού Κήπου θεραπευτικών φυτών – Υπαίθριου Χώρου Μνημείου Ιπποκράτη, με διαμόρφωση του χώρου του κήπου, μονοπατιών και κατάλληλων φυτεύσεων καθώς και σήμανση – πληροφόρηση κάθε φυτού και των ιδιοτήτων του. Εργασίες ανάδειξης της παρακείμενης λίμνης εντός του πάρκου Αλκαζάρ και του γλυπτού μνημείου Φιλόλαου και διασύνδεσή τους με το βοτανικό κήπο.

Αφορά συνδυασμένη παρέμβαση :

-Αφ’ ενός της χάραξης και υλοποίησης των Διαχρονικών Βηματισμών της διαδρομής δηλαδή που περιέρχεται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Ιστορίας της Λάρισας αναδεικνύοντας την διαχρονική ζωή και σημασία της, και

– αφ’ ετέρου της συμπλήρωσης της ως άνω διαδρομής με τον Ιπποκράτειο Τόπο προς τονισμό της Ιπποκρατικής κληρονομιάς της Λάρισας με αναβάθμιση του μνημείου του Ιπποκράτη και δημιουργία Βοτανικού Κήπου

Η συνολική αναβάθμιση της άμεσης περιοχής παρέμβασης συμπληρώνεται με παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, σιντριβάνια κλπ.). Επιπλέον εμπλουτίζεται η πολιτιστική διαδρομή με καίριες λύσεις καινοτομίας μέσω εφαρμογών «έξυπνης πόλης» με στόχο την ψηφιακή αναζωογόνηση της πόλης.

Δήμος Κορινθίων & Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων: Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 12 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 12 εκατ. ευρώ

Το έργο αφορά στην σύνδεση των πόλεων Κορίνθου και Λουτρακίου με όρους βιώσιμης κινητικότητας. Επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού συστήματος πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου συνολικού μήκους 5.696,50μ. Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις (4) διακριτές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής:

Περιοχή 1: Ανάπλαση Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (μήκους 1.970,0μ.). Στην περιοχή κατασκευάζεται ζώνη πλάτους 9,50μ. με ζώνη ποδηλάτου, περιπάτου και αναψυχής – δραστηριοτήτων. Η ζώνη αναψυχής κατασκευάζεται πάνω από την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή έτσι ώστε η σιδηροδρομική επιτομή να μείνει άθικτη, τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά.

Περιοχή 2: Περιοχή βυθιζόμενης γέφυρας Διολκού (μήκους 1215,85μ.). Η οδός Ποσειδώνος αναδιαμορφώνεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν ελάχιστου πλάτους 1,50μ. Με μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μικτή χρήση της οδού από μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα, ενώ το πλάτος των πεζοδρομίων επιτρέπει την ασφαλή κίνηση των πεζών. Στην περιοχή του στρατοπέδου Μηχανικού δημιουργείται παρά την οδό Ποσειδώνος ζώνη ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου πλάτους από 7,5 έως 9,0μ.

Περιοχή 3: Στην Περιοχή αυτή, όπου η οδός Ποσειδώνος βαίνει στο Παραλιακό Μέτωπο του Λουτρακίου, εφαρμόζοντας την μονοδρόμηση της οδού Ποσειδώνος στο τμήμα της από την οδό Παπανικολάου έως την οδό Αιγαίου, σχεδιάζεται οδός μίας κατεύθυνσης πλάτους 3,75μ. μαζί με τα αποχετευτικά ρείθρα, και ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας, πλάτους 3,00μ. Μεταξύ της οδού και του ποδηλατόδρομου, υπάρχει πλακοστρωμένη νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70μ.

Περιοχή 4: Στο σημείο όπου η οδός Ποσειδώνος καταλήγει στην παραλία και συνεχίζει παράλληλα της, διαμορφώνεται εκ νέου η πλατεία. Δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος αναψυχής. Η πλατεία έχει τριγωνικό σχήμα και χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα της, μήκους 65 μέτρων δημιουργείται χώρος για skate park και πίστα ποδηλασίας. Στο σχέδιο της μελέτης προτείνεται μία διάταξη του πάρκου αυτού και της πίστας, ο ανάδοχος της κατασκευής θα πρέπει όμως να εκπονήσει μελέτη για την ακριβή διαμόρφωση του πάρκου που θα πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας όπως ΕΝ 14974.

Στο σύνολο των παρεμβάσεων προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός και εργασίες πρασίνου.

8.Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αργαλαστής και των παρακείμενων Οδών Δήμου Νοτίου Πηλίου

Εγκρίνεται χρηματοδότηση 1.085.000 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 1.085.000 ευρώ

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην ανάπλαση του κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην πλακόστρωση της κεντρικής πλατείας της Αργαλαστής, της πλατείας “Παζαρούλι” που βρίσκεται παραπλεύρως της κεντρικής και δύο κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκονται μπροστά από το νέο δημαρχείο και απέναντι από τα ΚΕΠ, καθώς και στη λιθόστρωση του οδικού δικτύου του κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής, συνολικού μήκους 630,00m περίπου και στην τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης των όμβριων υδάτων. Επιπρόσθετα, θα ηλεκτροδοτηθούν οι ανωτέρω χώροι ανάπλασης και το οδικό δίκτυο.

Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα αναβαθμίσει αισθητικά όχι μόνο την Τοπική Κοινότητα Αργαλαστής, αλλά και όλη την εικόνα του ευρύτερου Δήμου, καθώς με τη λιθόστρωση του οδικού δικτύου, τη δημιουργία μεγαλύτερου πεζοδρομίου, στο τμήμα που ενώνει την κεντρική πλατεία με την επαρχιακή οδό (συνολικό πλάτος 1,80m περίπου) και νέων πεζοδρομίων, με την ταυτόχρονη δημιουργία λωρίδων όδευσης τυφλών και ραμπών για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, θα γίνεται απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και θα μειωθεί κατά πολύ η κυκλοφορία των αυτοκινούμενων, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί η διατήρηση της παραδοσιακής Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, θα αντικατασταθούν οι παλαιοί αγωγοί ύδρευσης που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού δικτύου και θα απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα από το κατάστρωμα των οδών.

Δήμος Χανίων:Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 14.477.140,68 ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 14.777.140,68 εκατ. ευρώ

Το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων» αφορά στρατηγικά έργα στον δημόσιο χώρο με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα:

– Την στρατηγική ανάπλαση οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων, δυτικά από την οδό Κίσσαμου και το όριο του παλιού σχεδίου πόλεως Δ. Χανίων, ανατολικά από την οδό Καραϊσκάκη, βόρεια από την οδό Κυδωνίας και νότια από την οδό Μ. Μπότσαρη, καταλαμβάνει συνολικά εμβαδό περίπου 34.700,00 m2 και περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από περίπου 30 οικοδομικά τετράγωνα. Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του κέντρου της πόλης των Χανίων θα πραγματοποιηθεί σαφής βελτίωση στην εικόνα του κέντρου και την λειτουργικότητά του, με θετική επίδραση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Το έργο περιλαμβάνει επίσης, εργασίες υπογειοποίησης εναέριων δικτύων και υπέργειων Υποσταθμών της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.

– Την στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων. Η ανάπλαση της περιοχής του ποδηλατοδρομίου στοχεύει στην συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής ποδηλατοδρομίου Χανίων, την διεύρυνση των δυνατοτήτων του και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών και χρήσεων, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στο περιαστικό περιβάλλον και να ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής του οικισμού των Καθιανών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα για όλους, στην ασφάλεια των παιδιών, στην ενίσχυση του πρασίνου αλλά και στην αρμονική συνύπαρξη ήρεμου φυσικού περιβάλλοντος με τις υφιστάμενες λειτουργίες, αθλητισμού, αναψυχής , ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Σκοπός είναι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός να αναπλάσει την συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργώντας στο κέντρο της μια αθλητική εγκατάσταση, που θα προσδώσει ανάπτυξη και κύρος, διατηρώντας την ισορροπία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εξυπηρετώντας τις αυξημένες απαιτήσεις των επισκεπτών – αθλητών με σύγχρονους τρόπους, διασφαλίζοντας έτσι την μοναδικότητα της ανάπλασης και δικαιώνοντας το όραμα του δημιουργού του.

Δήμος Καλλιθέας: Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 8.422.296 ευρώ

Το έργο με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» αποτελεί μέρος μιας συνολικής αναπτυξιακής παρέμβασης στην πόλη και ειδικότερα τη διασύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο της πόλης και στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, το Έργο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» θα υλοποιηθεί μέσω:

Της εμβληματικής ανάπλαση των οδών:

-Δοϊράνης, από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη

-Δημοσθένους, από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη

-Σκρα, από τον παράδρομο της Λ. Συγγρού ως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου – Θησέως

– Την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» μέσω λύσεων καινοτομίας.

Στο πλαίσιο ολιστικών ενεργειών, το Έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ενσωματώνει και λύσεις εξοπλισμού έξυπνης πόλης (λογισμικά, συστήματα και εφαρμογές), σύμφωνα με τις ανάγκες του προτεινόμενου έργου. Η επιλογή των συγκεκριμένων λύσεων λαμβάνει υπόψη μια σειρά από βασικούς παράγοντες, όπως τον υπερκείμενο σχεδιασμό του Δήμου, τη διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες ψηφιακές εφαρμογές και τις λύσεις «έξυπνης πόλης».

Δήμος Λαυρεωτικής: Συνολική Στρατηγική Παρέμβαση στο Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου
Εγκρίνεται χρηματοδότηση 6 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 6 εκατ. ευρώ

Το όλο έργο αφορά στην ενοποίηση και ανάδειξη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με εργασίες ανάπλασης σε συνολική επιφάνεια 45.500 m2, εκ των οποίων:

-Πεζοδρόμια – πεζόδρομοι – πλατείες: 16.000 μ2 περίπου

-Ζώνες πρασίνου : 19.700 μ2 περίπου

-Χώροι στάθμευσης εντός οδών & Ανακατασκευή οδοποιίας : 9.800 μ2 περίπου

To έργο αντιμετωπίζει όλη την λειτουργία της πόλης και του λιμανιού σε σχέση με την παραλιακή οδό. Επίσης, ενοποιεί χώρους πρασίνου με αποτέλεσμα να δημιουργείται δημοτικό πάρκο εκτάσεως περίπου 26 στρεμμάτων που θα διαμορφωθεί κατάλληλα. Σημαντικό στοιχείο της κυκλοφοριακής παρέμβασης είναι η αποσυμφόρηση της εξόδου προς Αθήνα και η θωράκιση της πόλης από την άναρχη κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, να συνδεθεί το λιμάνι με το κέντρο, να τονωθεί η δραστηριότητα όλων εμπορικών δραστηριοτήτων της πόλης. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει τον κορμό της συνολικής παρέμβασης στο ιστορικό κέντρο της πόλης που θα την αλλάξει για τις επόμενες δεκαετίες.

Ειδικά η περιοχή του πάρκου στο κέντρο της περιοχής παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης και έλλειψης υποδομών και χρήσεων. Η σύνδεση με τα ιστορικά στοιχεία μνήμης του χώρου με της ευρύτερης πόλης είναι ανύπαρκτη, όπως επίσης προβληματική είναι η σχέση της με το θαλάσσιο μέτωπο και το λιμάνι. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανυπαρξία εμπορικών, πολιτιστικών δράσεων και αναψυχής καθώς αποτελεί απλά ζώνη διέλευσης προς την παραλιακή ζώνη και αντίστροφα και στην καλύτερη περίπτωση ζώνη άναρχης στάθμευσης σε ανοικτούς αδιαμόρφωτους χώρους.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();