πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

134.290,00 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για υλοποίηση έργων

Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικό ποσό 46.913.336,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΩΦ23465ΧΘ7-ΝΡ9.


Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 134.290,00 ευρώ.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();