πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Ξεκινά η διαδικασία ελέγχου - αλλαγών στις αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών

Ξεκινά η διαδικασία ελέγχου σχεδίων νόμων και τροπολογιών, που περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο Βαθμών (Δήμοι, Περιφέρειες), καθώς και κανονιστικών πράξεων αντιστοίχου περιεχομένου ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κεντρική Διοίκηση και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), με την δημοσίευση σε ΦΕΚ Απόφαση τού Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, με την οποία συστήνεται και συγκροτείται 12μελης Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ως αντικείμενο θα έχει το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων.

Η σύσταση της Επιτροπής είναι πάγιο αίτημα της Τ.Α., με την Υ.Α. να ορίζει, μάλιστα, πως η Επιτροπή δεν δύναται να διατυπώσει γνώμη εάν από το σχετικό πρακτικό δεν προκύπτει η παρουσία κατά τη σχετική συνεδρίαση ή πάντως η έγκαιρη πρόσκληση των μελών, που εκπροσωπούν την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ.

Μέλη της Επιτροπής είναι οι,

1. Κωνσταντίνος Πουλάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρος

2. Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

3. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολικής του Υπουργείου Εσωτερικών

4. Μαρία Μωϋσίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

5. Ρεγγίνα Βασιλάτου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

6. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

7. Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

8. Μαρία Νίκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

9. Ιωάννης Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Ε.

10. Μιχαήλ Αγγελόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

11. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε.

12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();