πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Πώς θα κάνουν οι συνταξιούχοι αίτηση στα Ταμεία για τα ποσά των μειώσεων

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Αιτήσεις στις διευθύνσεις πληρωμών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ για να τους γνωστοποιήσουν πρώτον, τα ακριβή ποσά των αντισυνταγματικών μειώσεων από τους νόμους 4051 και 4093 στις κύριες και τις επικουρικές τους συντάξεις και δεύτερον, να ζητήσουν την άμεση διακοπή τους, όπως και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, θα πρέπει να υποβάλουν όλοι οι συνταξιούχοι και κατόπιν, ανάλογα με το αν πάρουν ή δεν πάρουν απάντηση, να ασκήσουν ένδικα μέσα διεκδικώντας αναδρομικά ακόμη και σε βάθος μιας πενταετίας ή τριετίας.

Τα ταμεία υποχρεώνονται να δώσουν αναλυτική λίστα για τις περικοπές αυτές κατά μήνα, ή και σε ετήσια βάση από το 2012 μέχρι και σήμερα, όπως αποδεικνύεται από την παρόμοια απάντηση που έδωσε ο ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης στο αίτημα του συνταξιούχου που κέρδισε με την πρωτόδικη απόφαση αναδρομικά 11.185 ευρώ.

Ο Ελεύθερος Τύπος και το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δίνει σήμερα προσυμπληρωμένα τα έντυπα των αιτήσεων για τους συνταξιούχους, ώστε να βοηθηθούν στις διεκδικήσεις τους.

Οι τρεις αιτήσεις και πού υποβάλλονται:

Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΕΤΑΑ αλλά και του ΟΓΑ τις υποβάλλουν στο τμήμα πληρωμών συντάξεων ΕΦΚΑ της περιοχής τους με τη σημείωση του ταμείου από το οποίο προέρχεται ο καθένας. Αν δεν υπάρχει υποκατάστημα στην περιοχή τους, τότε ζητούν μέσω ταχυδρομείου το πλησιέστερο του νομού τους και στέλνουν την αίτηση ταχυδρομικώς, κρατώντας το αποδεικτικό της αποστολής.

Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη Δημοσίου θα υποβάλουν την αίτηση είτε στο Γενικό Λογιστήριο που λειτουργεί πια ως τομέας του ΕΦΚΑ (αντί ως Γενικής Διεύθυνσης) για τις συντάξεις Δημοσίου είτε τη στέλνουν ταχυδρομικώς στο αντίστοιχο τμήμα πληρωμών ΕΦΚΑ-Τομέας Συντάξεων Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι που εκτός από κύρια έχουν και επικουρική σύνταξη θα πρέπει να προβούν και σε αίτηση προς το ΕΤΕΑΕΠ σημειώνοντας με «Χ» το κουτάκι για το ταμείο από το οποίο προέρχονται. Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ λειτουργούν σε όλες τις πόλεις (ακόμη και εντός του ΕΦΚΑ), αλλά και εδώ η αίτηση μπορεί να πάει και μέσω ταχυδρομείου για όσους είναι σε μακρινή απόσταση.

Ποια ποσά ζητούν στις αιτήσεις

Τα ποσά των αναδρομικών από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που τα δικαστήρια αναγνωρίζουν δικαίωμα επιστροφής υπέρ των συνταξιούχων είναι:

1. Από 10 ως και 100 ευρώ το μήνα για τις επικουρικές ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Δημοσίου που κυμαίνονταν μεταξύ 230 και 655 ευρώ ως το 2012. Οι αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις που επιστρέφονται μέσω δικαστηρίων επιβλήθηκαν με το νόμο 4051, είναι σε ποσοστό 10% για επικουρικές από 200 ως 250 ευρώ, 15% από τα 250 ως τα 300 ευρώ και 20% από τα 300 ευρώ και άνω και μπήκαν μετά τις δυο περικοπές που είχαν προηγηθεί από τους νόμους 3986 και 4024 του 2011. Αυτές οι μειώσεις (ν. 4051/2012), σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», είναι από 10 ως 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ποσό που λαμβάνει και το ταμείο που ανήκει κάθε συνταξιούχος και μπήκαν από τον Μάιο του 2012 και μετά. Αυτό το ψαλίδι έκρινε ως αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2015 και πλέον (2018) τα δικαστήρια αρχίζουν να δικαιώνουν τους συνταξιούχους που έκαναν αγωγές για τα αναδρομικά τους!

2. Από 2 ευρώ το μήνα ως 70 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις 12% στις κύριες συντάξεις με το νόμο 4051 στο τμήμα που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβάλλεται μέχρι και σήμερα αφού πρώτα αφαιρεθούν από τη μικτή σύνταξη οι περικοπές της ΕΑΣ (ν. 4001/11) και του νόμου 4024 (περικοπή 20% σε τμήμα άνω των 1.200 ευρώ). Η μείωση 4051 στις κύριες είναι αντισυνταγματική και την επιστρέφουν τα δικαστήρια.

3. Από 46 ως και 272 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις ή στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων ή και μερισμάτων που υπερβαίνον τα 1.000 ευρώ. Η μείωση είναι 5% ως 10% αν το άθροισμα είναι από 1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% αν το άθροισμα είναι ως 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 890 ευρώ κύρια και 200 ευρώ επικουρική έχει άθροισμα 1.090 ευρώ και επιβαρύνεται με αντισυνταγματική μείωση 5% και στην κύρια και στην επικουρική. Τη μείωση αυτή (45 ευρώ στην κύρια και 10 ευρώ στην επικουρική) την επιστρέφουν τα δικαστήρια γιατί την έβγαλε αντισυνταγματική το Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Ιούνιο του 2015.

Τα κείμενα στις αιτήσεις για τις κύριες συντάξεις

1. Στην αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, ΕΤΑΑ θα γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, διεύθυνση κ.λπ.) και το κείμενο που δημοσιεύουμε το οποίο αναφέρει:

«Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012. Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012.

Παραθέτω την από 30/8/2017 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’ τοπικό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο οποίος δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, για την επιστροφή των εν λόγω περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ άμεσα τη διακοπή των παραπάνω μειώσεων και την επιστροφή τους με την αναδρομικότητα που ορίζει ο νόμος βάσει της απόφασης του ΣτΕ».

2. Στην αίτηση που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου στις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων του ΓΛΚ και νυν ΕΦΚΑ θα αναφέρουν το ίδιο αίτημα, δηλαδή: «Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012. Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012.

Παραθέτω την από 30/8/207 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’ τοπικό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο οποίος δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, για την επιστροφή των εν λόγω περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ άμεσα τη διακοπή των παραπάνω μειώσεων και την επιστροφή τους με την αναδρομικότητα που ορίζει ο νόμος βάσει της απόφασης του ΣτΕ».

Στις 30 Αυγούστου 2017 και εν όψει της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης απάντησε στο συνταξιούχο Οδυσσέα Τσολογιάννη με αναλυτική κατάσταση για τις περικοπές που του επεβλήθησαν με τους νόμους 4051 και 4093 σε κύρια και επικουρική σύνταξη από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015.

Το αίτημα έγινε κατά το προδικαστικό στάδιο, από το ίδιο το δικαστήριο για λογαριασμό του συνταξιούχου.

Ο ΕΦΚΑ υποχρεώθηκε και απέστειλε αναλυτικά τις περικοπές που έγιναν για κάθε μήνα και βάσει αυτών των στοιχείων το δικαστήριο καθόρισε και το τελικό ποσό των αναδρομικών!

Η έφεση που ασκήθηκε από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι για να καθυστερήσουν την εφαρμογή της πρωτόδικης απόφασης. Νομικοί λένε ότι η επιχειρηματολογία της εφέσεως είναι ανίσχυρη διότι η απόφαση του Πρωτοδικείου και όλες όσες ακολουθήσουν «πατούν» επάνω στην αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έκρινε το ΣτΕ.

Τα αναδρομικά στις κύριες και επικουρικές συντάξεις ανά έτος(*) Η απόφαση του ΣτΕ αναγνωρίζει διεκδικήσεις και αναδρομικά από Ιούνιο 2015 και μετά με 5ετή παραγραφή, ενώ η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναγνώρισε αναδρομικά και πριν από τον Ιούνιο του 2015 φτάνοντας ως το 2012.

Εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", 22/10/2018
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();