πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Χερσόνησος: Καταγγελίες για εργολαβία που θα λήγει το 2025

Με μια νέα εργολαβία 16,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκομιδή των απορριμμάτων που θα λήγει το 2025, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου προσπαθεί να δεσμεύσει τις επιλογές της επόμενης και μεθεπόμενης Δημοτικής Αρχής όπως καταγγέλλουν τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον», κάνοντας λόγο για αθέμιτες ενέργειες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Με εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου επανέρχεται στο ζήτημα της ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο των εργασιών της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου.

Ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει αδυναμία του Δήμου Χερσονήσου να εκτελέσει τις εργασίες αυτές με ίδια μέσα και προσωπικό και προτείνει να αποφασιστεί μια νέα εργολαβική ανάθεση σε ιδιώτη ανάδοχο/εργολάβο έως το 2025 !! και μάλιστα με το ποσό των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο δηλαδή μια συνολική δαπάνη ύψους 16,5 εκατομμυρίων ευρώ !!!
Η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” :

1. Στάθηκε και στέκεται επικριτικά απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει την αποκομιδή ενός τεράστιου όγκου σύμμεικτων απορριμμάτων της περιοχής. Προσβλέπει στην υλοποίηση ενός συστήματος διαλογής στην πηγή, στη σωστή διαχείριση και εμπορική διάθεση των ανακτόμενων καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να μειώνεται το κόστος για το Δήμο και το Δημότη και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Υπερασπίζεται πολιτικές μείωσης των απορριμμάτων, την αντικαταναλωτική διάθεση, την κυκλική οικονομία, τις πρακτικές επαναχρησιμοποίησης. Αυτό το πολιτικό πλαίσιο δε μπορεί να υπηρετηθεί και να αποδώσει με αναθέσεις σε ιδιώτες. Τα απορρίμματα δε μπορεί να γίνονται αντικείμενο ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδιωτικού κέρδους που οδηγεί εντέλλει στην οικονομική επιβάρυνση των Δημοτών.

2. Υπενθυμίζει στη Δημοτική Αρχή ότι με το νόμο 4479/2017 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017, δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους όλης της χώρας να οργανώσουν την υπηρεσία καθαριότητας, με δικό τους προσωπικό. Σχετικές μάλιστα οδηγίες και κατευθύνσεις, για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, δόθηκαν με ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην εγκύκλιο αυτή υπήρχε η ρητή αναφορά, ότι «μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα» και τονιζόταν ότι αν κάποιος Δήμος δεν προβεί στις ενέργειες αυτές «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα».

Η Δημοτική Κίνηση τόσο με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Μαστοράκη στις 5/7/2017 όσο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες (προσλήψεις προσωπικού, αγορά εξοπλισμού) ώστε να οργανωθεί η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, ώστε με ίδια μέσα να παρέχεται η υπηρεσία αυτή προς τους δημότες, όπως ο νόμος ρητά ορίζει. Ακόμη, με νεότερη επιστολή και πάλι προς τον Δήμαρχο στις 18/10/2017, επανάφερε και πάλι το θέμα, με αφορμή έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο γινόταν ρητή αναφορά στο Δήμο Χερσονήσου και στη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, απαντώντας στις επιστολές αυτές, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε προγραμματίσει σύσκεψη των αρμόδιων στελεχών του Δήμου ώστε να προχωρήσει στην έναρξη των διαδικασιών. Δυστυχώς όμως δεν έπραξε το παραμικρό. Δεν προχώρησε σε καμία απολύτως ενέργεια, ώστε να δρομολογηθεί η αναδιάρθρωση της υπηρεσίας καθαριότητας, αλλά σε κάθε ευκαιρία υπερασπιζόταν με πάθος την άποψη ότι η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να γίνεται από ιδιώτη εργολάβο. Μάλιστα, προεξοφλούσε ότι η μελέτη που εκπονούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου θα αποδείκνυε ότι είναι αποδοτικότερη μέθοδος η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής από ιδιώτη.

3. Θεωρεί απαράδεκτο το να ζητείται σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιώσει ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της αποκομιδής από το Δήμο με ίδια μέσα. Η Δημοτική Αρχή άφησε να περάσει ενάμιση χρόνος χωρίς να πράξει το παραμικρό. Αδιαφόρησε για τις επιταγές του Νόμου, αγνοώντας προκλητικά τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφερόταν ονομαστικά στο Δήμο Χερσονήσου. Έχει σήμερα το περίσσιο θράσος να ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιώσει ότι ο Δήμος δε μπορεί να εκτελέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων και δίδει ξανά την εργασία αυτή σε ιδιώτες.

4. Θεωρεί ανεπίτρεπτη την ενέργεια της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου, εσπευσμένα, μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ η ισχύουσα σύμβαση έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτη του 2020, να ζητά στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκ νέου ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων από ιδιώτη και μάλιστα για άλλα 5 χρόνια !

5. Καταγγέλει ότι είναι αθέμιτο λίγο πριν τη διενέργεια των Δημοτικών Εκλογών για την ανάδειξη της νέας Δημοτικής Αρχής, της Αυτοδιοικητικής Περιόδου 2019-23, η τωρινή Δημοτική Αρχή Χερσονήσου να ζητά την εκ νέου ανάθεση σε ιδιώτη της εργασίας αυτής, μέχρι το 2025(!!!), προσπαθώντας απροκάλυπτα να δεσμεύσει με τις επιλογές της την επόμενη αλλά και κατά ένα μέρος τη μεθεπόμενη Δημοτική Αρχή !

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συμπράξει και να εγκρίνει στους χειρισμούς αυτούς κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();