Εργαζόμενοι Δήμων “Άρθρου 82”: Σε ΦΕΚ η πρόσκληση υποβολής αίτησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η Πρόσκληση υποβολής αίτησης των εργαζομένων του Άρθρου 82 Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών, προς κάλυψη θέσεων, οι οποίες έχουν ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 104 θέσεις

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 94 θέσεις

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), 209 θέσεις

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 150 θέσεις


Από το Blogger.