πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Μέχρι 15 Μαρτίου η συλλογή στοιχείων από ΥΠΕΣ και ΕΛΣΤΑΤ για παροχές και επιδόματα υπαλλήλων στους δήμους

Μέχρι 15 Μαρτίου όλοι οι δήμοι της χώρας καλούνται να αποστείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών στοιχεία που αποτυπώνουν τις παροχές κοινωνικής προστασίας για τα έτη 2017-2018. Τα στοιχεία συλλέγονται στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς τους διεθνείς οργανισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό αιτείται την αποστολή στοιχείων που αφορούν το συνολικό αριθμό ημερών που οι υπάλληλοι του φορέα σας απουσίασαν λόγω ασθένειας, άδειας τοκετού, λοχείας, ανατροφής τέκνου, ειδικών αδειών, όπως επίσης και το συνολικό ποσό των παρεχόμενων επιδομάτων γάμου και τέκνων (οικογενειακό επίδομα) καθώς και τον αριθμό των υπαλλήλων που μισθοδοτήθηκαν από το φορέα σας κατά τα έτη αυτά.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια να τα διαβιβάσει στην ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να αποτυπωθούν στον παρασχεθέντα από την ΕΛΣΤΑΤ πρότυπο πίνακα-ερωτηματολόγιο (αρχείο μορφής .xls), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, στη θέση http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/, καθώς επίσης και – στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά στο προσωπικό Τ.Α., στη θέση Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Άντληση Αρχείων: https://aftodioikisi.ypes.gr.

Τονίζεται ότι, ο προς συμπλήρωση πρότυπος πίνακας, φέρει την ονομασία ELSTATPAR2019_ και πρέπει να αντληθεί μόνο από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους, και όχι από άλλους, προς αποφυγή τυχόν αλλοίωσής του.

Υπόχρεοι φορείς για τη συμπλήρωση του πίνακα είναι όλοι οι δήμοι της χώρας, ακόμα και εάν προκύπτουν μηδενικές τιμές στο σύνολο ή μέρος των ερωτημάτων. Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των δήμων δεν συμμετέχουν στην έρευνα.

Τα στοιχεία αφορούν στο σύνολο των υπαλλήλων που μισθοδοτήθηκαν από το δήμο κατά τα έτη 2017-2018 (π.χ. μόνιμοι, ΙΔΑΧ με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπάλληλοι ειδικών θέσεων, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι).

Για τυχόν ερωτήματα, αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του πίνακα και υπολογισμού των ζητούμενων στοιχείων, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2131352961 και 2131352736 της ΕΛΣΤΑΤ (κα Ό. Κερασίδου), ενώ για ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο ανάρτησης του συμπληρωμένου πίνακα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2131364328 του υπουργείου Εσωτερικών (κα Β. Νασίου). Β. Οδηγίες για την ανάρτηση του συμπληρωμένου πίνακα.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();