πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

ΚΕΔΕ: Επιστολή στους Δήμους για τα ταμειακά διαθέσιμα - Αίτηση ακυρώσεως

Επιστολή έστειλε το ΔΣ της ΚΕΔΕ προς τους Δήμους με θέμα: « Αποστολή σχεδίου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»», κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεών της στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Η ΚΕΔΕ με βάση την απόφαση του ΔΣ απεφάσισε να αποστείλει σχέδιο Αιτήσεως Ακυρώσεως στους Δήμους, για την ακύρωση της ανωτέρω ΥΑ καθώς και σχέδιο γνωμοδοτήσεως του Π. Ζυγούρη, Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();