πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Σχολικοί φύλακες: Επιστρέφουν από τα νοσοκομεία στους δήμους - Όλη η διαδικασία

Δυνατότητα να επιστρέψουν στους Δήμους στους οποίους εργάζονταν θα έχουν περίπου 500 σχολικοί φύλακες, οι οποίοι το 2013 είχαν μπει σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας, με ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ρύθμιση που περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην σχολικοί φύλακες θα μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είτε στο Δήμο στην υπηρεσία του οποίου απασχολούνταν με την ειδικότητα του σχολικού φύλακα πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, είτε σε άλλο Δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους στον οικείο Δήμο.
Η μετάταξη του προσωπικού γίνεται με μεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, για τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Για να μπορεί να γίνει η μετάταξη, θα πρέπει κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος (νοσοκομείο) να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
Στόχος της ρύθμισης είναι σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η μετάταξη των σχολικών φυλάκων να συμβάλει ουσιαστικά στη διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας, αλλά και στην προστασία μαθητών και διδασκόντων, καθώς πρόκειται για προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. «Άλλωστε, η κάλυψη των αναγκών της φύλαξης των σχολικών μονάδων με άλλο τρόπο δεν καθίσταται πρόσφορη, λόγω των αυστηρών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού τα τελευταία έτη», ανέφεραν πηγές του ΑΣΕΠ.
Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι: «Στα χρόνια των μνημονίων η Αυτοδιοίκηση αποψιλώθηκε από σημαντικές κατηγορίες προσωπικού, όπως οι Δημοτικοί Αστυνομικοί και οι Σχολικοί Φύλακες, με αποτέλεσμα βασικές ελλείψεις σε κομβικούς τομείς και δυσλειτουργίες, οι οποίες γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθούν, σύμφωνα και με το πάγιο αίτημα των ίδιων των Ο.Τ.Α».
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();