πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Δικαστήριο: Επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών και στους συμβασιούχους Δήμων

Μία σπουδαία απόφαση εξέδωσε πρόσφατα το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας αναφορικά με το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, όπως παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασή του δικαίωσε συμβασιούχους, που απασχολούνταν από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας στον τομέα της καθαριότητας, με κατ’ επίφαση συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν λάμβαναν όμως το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών ύψους 150 ευρώ ανά μήνα σε αντίθεση με συναδέλφους τους, οι οποίοι απασχολούνταν από το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με ακριβώς όμοια καθήκοντα και συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι, η φύση της απασχόλησης των εναγόντων από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας προσιδιάζει σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Για το λόγο αυτό και με βάση τη συνταγματική περιωπής αρχή της ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει και αυτοί οι εργαζόμενοι να λάβουν το επίδομα, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθότι απασχολούνται με όμοιας φύσης εργασίες και υπό ίδιες συνθήκες.
Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι, τα καθήκοντα των εναγόντων περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών για τα οποία πρέπει να καταβάλλεται το επίδομα, παρά τη σχετική αμφισβήτηση του Ν.Π.Δ.Δ.
Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι, κάποιοι εκ των εργαζομένων με συμβάσεις έργου είχαν χαρακτηριστεί ως εργαζόμενοι με ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων. Για το λόγο αυτό το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ζήτησε, ακόμα και στην περίπτωση που το Δικαστήριο έκρινε ότι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα, μολονότι η σχέση τους με το Ν.Π.Δ.Δ. είναι αυτής της σύμβασης μίσθωσης έργου, να μην καταβληθεί εντούτοις σε αυτούς το επίδομα, διότι ο καθαρισμός εσωτερικών χώρων δεν είναι μεταξύ των καθηκόντων για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα σύμφωνα με την ΥΑ που καθορίζει τις εργασίες για τις οποίες αυτό καταβάλλεται.
Το Δικαστήριο παρ’ όλ’ αυτά δέχθηκε ότι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των εσωτερικών χώρων συνδράμουν στη συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων και στον καθαρισμό αφοδευτηρίων, δηλαδή σε εργασίες για τις οποίες προβλέπεται ρητώς η καταβολή επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών.
Για το λόγο αυτό επιδίκασε υπέρ καθενός εκ των εναγόντων ποσό περίπου 6.300 ευρώ, τόσο για μη καταβληθέντα στο παρελθόν επιδόματα, όσο και για όσα επιδόματα θα όφειλαν να είχαν καταβληθεί μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, αλλά μετά την κατάθεσή της.
Ο δικηγόρος Λάμπρος Ντουματσάς, ο οποίος εκπροσώπησε τους ενάγοντες στην συγκεκριμένη υπόθεση, δήλωσε στο αποκλειστικά epoli.gr:
«Με την υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας αποκαταστάθηκε μία πολύ βαριά αδικία εις βάρος εργαζομένων, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι εργάζονται στον δύσκολο τομέα της καθαριότητας, δε λαμβάνουν το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, όχι γιατί η καθημερινή τους εργασία δεν είναι βαριά και ανθυγιεινή, αλλά διότι ο εργοδότης τους χαρακτήρισε την εργασιακή σχέση ως σύμβαση μίσθωσης έργου για λόγους που αφορούν τον ίδιο και όχι τους εργαζόμενους.
Υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης μία τέτοια αδικία δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να γίνεται ανεκτή.
Καιρός είναι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες αποφάσεις, ώστε να αποκατασταθούν οι πολλές παρόμοιες αδικίες που υπάρχουν αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών σε βάρος σκληρά εργαζόμενων υπαλλήλων των Δήμων και όχι μόνο.».
Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();