πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Άρθρο 177: Μονιμοποίηση συμβασιούχων και στελέχωση υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών

Ολοκληρώνεται αυτό τον καιρό στους Δήμους της χώρας η διαδικασία πρόσληψης δημοτικών υπαλλήλων, για την πλήρωση των μεγάλων κενών που υπήρχαν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, μέσω της γνωστής πλέον προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.
Τις τελευταίες ημέρες ορκίζονται καθημερινά οι περίπου 8.200 νέοι δημοτικοί υπάλληλοι και αναλαμβάνουν καθήκοντα στους Δήμους τους. Παράλληλα, με το ν. 4635/2019 δόθηκε η τελευταία πιθανότατα παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου όσους υπηρετούσαν έως σήμερα στις υπηρεσίας καθαριότητας των Δήμων έως την ολοκλήρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Η πρόσληψη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι ένα ευτυχές γεγονός για την Aυτοδιοίκηση, καθώς αποτελεί την πρώτη μετά από πολλά χρόνια διαδικασία μαζικής πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση ενός αποψιλωμένου κατά τα χρόνια της κρίσης τομέα της δημόσιας διοίκησης.
Με βάση τις προβλέψεις της ίδιας της προκήρυξης, αλλά και των Δήμων που άλλαξαν τα οργανογράμματά τους για να υποδεχθούν το νέο προσωπικό, θα περάσουν χρόνια μέχρι να ανακύψουν ξανά ανάγκες σε προσωπικό στον συγκεκριμένο τομέα.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο για πολλούς άλλους τομείς αρμοδιοτήτων των φορέων της Tοπικής Aυτοδιοίκησης. Ακόμα σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες, οι ανάγκες των οποίων σε προσωπικό εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά από συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι, όμως, και πάλι δεν επαρκούν για την παροχή υπηρεσιών σε όσους τις έχουν ανάγκη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Δημοτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι κοινωνικές δομές κ.λπ. Όλοι αυτοί οι τομείς βασίζουν τη λειτουργία τους συντριπτικά σε συμβασιούχους, των οποίων μάλιστα οι συμβάσεις εργασίας ανανεώνονται διαρκώς. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο φαινόμενο, το οποίο προκαλεί, όπως είναι φυσικό, ανασφάλεια σε όσους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες των συγκεκριμένων τομέων.
Παρ’ ότι δεν αναμένεται, άμεσα τουλάχιστον, η οριστική επίλυση του προβλήματος μέσω της προκήρυξης αντίστοιχου αριθμού θέσεων για την κάλυψη όλων των κενών στις εν λόγω δομές στα πρότυπα της προκήρυξης 3Κ/2018, εντούτοις ένα παράθυρο ευκαιρίας να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση εργασίας φαίνεται να ανοίγει για όσους απασχολούνται επί μακρόν στους συγκεκριμένους τομείς, καλύπτοντας μεν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ευρισκόμενοι όμως οι ίδιοι υπό καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας.
Όπως ήδη έγραψε το epoli.gr, με το ά. 177 του ν. 4635/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’/167) δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας να αποφασίζουν αν επιθυμούν να εξαντλούν τα ένδικα μέσα σε δίκες που αφορούν τον αληθή χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει με υπαλλήλους ΙΔΟΧ. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις ανωτέρω δομές Δήμων και Περιφερειών, που έχουν ήδη προσφύγει ή επιθυμούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια, προκειμένου να αναγνωριστεί ότι η σχέση που τους συνδέει με τους Δήμους και τις Περιφέρειες για τους οποίους εργάζονται επί αρκετά χρόνια είναι στην πραγματικότητα συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αλλά και του ότι ένας σημαντικός αριθμός δικαστών, ιδίως στα πρωτοβάθμια Δικαστήρια, δέχεται ότι μπορεί να αναγνωριστεί δικαστικά ο αληθής χαρακτήρας των εργασιακών αυτών σχέσεων ως αορίστου χρόνου, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει ελπίδα γι’ αυτούς τους εργαζόμενους να πετύχουν την έκδοση μίας απόφασης που θα τους δικαιώνει και η οποία, μέσω της βούλησης των Δημοτικών ή Περιφερειακών Αρχών, θα καταστεί απρόσβλητη και εφαρμοστέα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να λυθεί - έστω μερικά και προσωρινά - το τεράστιο πρόβλημα προσωπικού στις ανωτέρω δομές, πράγμα που ασφαλώς υπήρχε στο μυαλό του νομοθέτη της ανωτέρω διάταξης.      
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();