πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Δημοσκόπηση: Ιδού τα 5 μεγαλύτερα προβλήματα των δήμων - Πού οφείλονται (πίνακες)

Καθαριότητα 16%, Ύδρευση- Αποχέτευση 12.65%, Υποδομές 9.6%, Οδικό Δίκτυο 7.1% , Επάρκεια Φωτισμού 6.8%, είναι τα πέντε πρώτα σε αξιολόγηση προβλήματα που οι δήμαρχοι έχουν αποφασίσει να δώσουν προτεραιότητα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της apinio pool για το δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη». Ως βασικοί παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των Δημάρχων αναδεικνύονται οι ελλείψεις προσωπικού με 27.7%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 21.1% και το αναχρονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 19.3%. Ακολουθούν οι Οικονομικές δυσκολίες με 18.1% και η αδιαφορία/άγνοια των δημοτικών υπαλλήλων με 10.84%.


Παράλληλα οι δήμαρχοι συμφωνούν σε ποσοστό έως και 95,6% με το νόμο για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας στους δήμους και 75% με τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες στους τομείς της καθαριότητας, της συντήρησης πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα οι νεοκλεγμένοι δήμαρχοι κρίνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ποσοστό ικανοποίησης 80.3% με αντίθετη άποψη μόνο από το 4.15%.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της εταιρείας:
  • Τα πέντε πρώτα ως προς την αξιολόγηση προβλήματα που οι Δήμαρχοι έχουν αποφασίσει να δώσουν προτεραιότητα είναι : Καθαριότητα 16%, Ύδρευση- Αποχέτευση 12.65%, Υποδομές 9.6%, Οδικό Δίκτυο 7.1% , Επάρκεια Φωτισμού 6.8%
  • Ως βασικοί παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των Δημάρχων αναδεικνύονται οι ελλείψεις προσωπικού με 27.7%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 21.1% και το αναχρονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 19.3% . Ακολουθούν οι Οικονομικές δυσκολίες με 18.1% και η αδιαφορία/άγνοια των δημοτικών υπαλλήλων με 10.84%. Προκαλεί εντύπωση ότι κατά την άποψη των Δημάρχων χαρακτηρίζεται αναχρονιστικό το πλαίσιο, ενώ δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από την ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Είναι εμφανές ότι δεν θεωρείται ότι δημιούργησε ένα σύγχρονο πλαίσιο.
  • Εντύπωση ακόμα προκαλεί ότι οι Οικονομικές δυσκολίες ιεραρχούνται ως 40 στην σειρά πρόβλημα που δυσκολεύει το έργο των Δημάρχων. Ωστόσο σε επομένη ερώτηση φαίνεται ότι συσσωρεύονται χρέη, αφού το 85% των Δημάρχων θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ξανά ένας χειρισμός και δυνατότητα εξόφλησης χρεών προς ιδιώτες με ληξιπρόθεσμα, όπως είχε συμβεί λίγα χρόνια πριν.
  • Οι βασικές ελλείψεις προσωπικού εντοπίζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες με 74.63% και ακολουθούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και Περιβάλλοντος με 10.43% και 10. 45% αντίστοιχα.
  • Οι Δήμαρχοι κρίνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τους Περιφερειάρχες. Εντύπωση δημιουργεί ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ικανοποίησης της συνεργασίας το Υπουργείο Εσωτερικών ( 80.3% με αντίθετη άποψη μόνο από το 4.15% ) , απ΄ ότι με τους Περιφερειάρχες , αν και το ποσοστό ικανοποίησης είναι και πάλι μεγάλο( 73.85% με αντίθετη άποψη 10.77%).
  • Σημαντική απήχηση φαίνεται ότι συγκεντρώνουν δύο νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης. Η μία είναι η ρύθμιση για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων λόγω των δυσκολιών από την εφαρμογή της Απλής Αναλογικής με την οποία συμφωνεί το 95.6% των Δημάρχων , με μόνο το 2.94% να έχει αντίθετη άποψη. Η άλλη είναι η ρύθμιση για την δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες για την παροχή Υπηρεσιών όπως η Καθαριότητα ή η Συντήρηση Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού , με το 75% να συμφωνούν μ΄αυτή έναντι του 25%.
  • Η διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας, Περιφερειών και Δήμων αναδεικνύεται σε μείζον θέμα με το 92.4% των Δημάρχων να την θεωρεί απαραίτητη, έναντι ενός 6% που κρίνει ότι η τωρινή κατάσταση είναι ικανοποιητική. Θεωρούν δε ότι οι Δήμου θα μπορούσαν να αναλάβουν και άλλες αρμοδιότητες ( π.χ Νοσοκομεία, Παιδεία ) με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανακατανομή πόρων και εξασφάλιση κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτή την άποψη υιοθετεί το 73.53% των Δημάρχων, έναντι ενός 23.53% που έχει αντίθετη άποψη. Ταυτόχρονα, το 79.1% θεωρεί ότι οι Δήμοι θα έπρεπε να αναλάβουν το σύνολο του Κοινωνικού Κράτους, ώστε να μην υπάρχει η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που παρατηρείται σήμερα μεταξύ Κράτους, Περιφερειών και Δήμων.
  • Το 71.2% των Δημάρχων ζητούν ενίσχυση της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων με μέτρα όπως Φορολογική Αποκέντρωση, απόδοση στους Δήμους του Φ.Π.Α κ.ά. Αντίθετη άποψη έχει το 24.25% .Ταυτόχρονα το 60.3 θεωρεί ότι οι Δήμοι έχουν αξιόπιστο Εισπρακτικό Μηχανισμό έναντι ενός 38.2%.
  • Σημείο πλήρους Συμφωνίας του συνόλου των Δημάρχων που απάντησαν αποτελεί η απαίτηση να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων, ώστε να διαδραματίσουν ένα πιο διευρυμένο ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας, όπως και η ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας των ΟΤΑ με πρόσβαση στο ΕΣΠΑ μέσω ειδικού Προγράμματος της Τ.Α. Η ίδια Συμφωνία υπάρχει και στην αναγκαιότητα όλοι οι Δήμοι να έχουν Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, με το 94.1% να σημειώνει ότι θα χρειαστεί η συνεργασία με ιδιώτες τεχνοκράτες για την χάραξή του , αφού μόνο το 1. 5% θεωρεί ότι μπορούν οι Υπηρεσίες των Δήμων να τα προετοιμάσουν.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();