πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΑΣ. ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έως τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να χορηγηθούν υποχρεωτικά η τυχόν οφειλόμενη άδεια του 2019 καθώς και το επίδομα αδείας το οποίο φτάνει έως και το μισό του μεικτού μισθού.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια, που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.
Πόση άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος;

Το εύρος της δικαιούμενης άδειας σχετίζεται ευθέως με την προϋπηρεσία κυρίως στον ίδιο εργοδότη αλλά και την γενική προϋπηρεσία.

Η χορήγηση της άδειας γίνεται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος. Τα δύο πρώτα έτη υπολογίζεται αναλογία, ενώ το τρίτο έτος θεμελιώνεται δικαίωμα για ολόκληρη άδεια. Το «κλειδί» για την πλήρη άδεια είναι να διανύει ο μισθωτός το τρίτο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη και να έχουν συμπληρωθεί πάνω από 2 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη – όχι ημερολογιακά αλλά 2 έτη εργασίας (π.χ. από τον Νοέμβρη του 2017 έως τον Νοέμβρη του 2019). Από την στιγμή που συμπληρώνονται 2 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη και ο μισθωτός διανύει το τρίτο ημερολογιακό έτος δουλειάς του δικαιούται πλήρη ετήσια άδεια : 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με 5ήμερο και 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με 6ήμερο. Πριν συμπληρωθούν τα 2 έτη εργασίας ο μισθωτός δικαιούται αναλογία άδειας.

Προβάδισμα έχουν οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη : δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας αν εργάζονται 5ήμερο, ενώ αν εργάζονται 6ήμερο δικαιούνται 30 εργάσιμες ημέρες άδειας με κανονικές βεβαίως αποδοχές. Όσοι έχουν συμπληρώσει 25ετή προϋπηρεσία δικαιούνται 1 εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλαδή 26 ημέρες οι εργαζόμενοι με πενθήμερο και 31 ημέρες οι εργαζόμενοι με 6ήμερο.

Συνεπώς οι άδειες των μισθωτών με το ισχύον καθεστώς διαμορφώνονται με 4 ταχύτητες : 
  1. Από 1 ημέρα έως και 22 ημέρες (26 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο σύστημα) δικαιούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 2 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη. 
  2. 22 ημέρες ετήσιας άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι με 5ήμερο (26 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο) που έχουν συμπληρώσει από 2 έτη εργασίας και άνω στον ίδιο εργοδότη ενώ διανύουν το τρίτο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη. 
  3. 25 εργάσιμες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι με 5ήμερο (30 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο) που έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 γενικής προυπηρεσίας. 
  4. 26 εργάσιμες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι με 5ήμερο (31 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο) που έχουν συμπληρώσει 25ετή προϋπηρεσία. 
Πρώτα έτη εργασίας

3ο έτος

Η δικαιούμενη άδεια παγιώνεται στο 22ήμερο στο τρίτο ημερολογιακό έτος. Ειδικότερα από το τρίτο ημερολογιακό έτος και για όλα τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο της χρονιάς εκείνος επιθυμεί. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με 5ήμερο και τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με 6ήμερο. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.

2ο έτος

Το δεύτερο ημερολογιακό έτος της εργασίας του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την άδεια που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία μπορεί να υπολογιστεί με την γενική εξίσωση 1,75 ημέρες άδειας ανά μήνα εργασίας. Σημαντικό ωστόσο είναι αν στο δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός παραιτηθεί ή απολυθεί πριν συμπληρωθεί ένας πλήρες εργασιακό έτος. Σε αυτή την περίπτωση ο μισθωτός δικαιούται 2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης επί 5/6 (ή 20/12 επί μήνες απασχόλησης). Διαφορετικά, στη διάρκεια του δεύτερου ημερολογιακού έτους στον ίδιο εργοδότη και στο σημείο που ο μισθωτός συμπληρώνει 12 μήνες εργασία, η άδεια αυξάνεται κατά 1 εργάσιμη ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση η άδεια υπολογίζεται με την εξίσωση 21/12 επί μήνες απασχόλησης. Εάν ο μισθωτός εργαστεί ολόκληρο το δεύτερο ημερολογιακό έτος δικαιούται 21 ημέρες άδειας για 5ήμερο και 25 για 6ήμερο. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια. Εφόσον ο μισθωτός εργαστεί πλήρες 12μηνο το 2ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης δικαιούται : 
  • 21 εργάσιμες ημέρες αν έχει προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών 
  • 25 εργάσιμες ημέρες αν έχει γενική προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 12 και μικρότερη των 25 ετών 
  • 26 εργάσιμες ημέρες αν έχει γενική προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 25 ετών. 
Εφόσον ο μισθωτός έχει γενική προυπηρεσία μεγαλύτερη των 12 ετών και η σχέση εργασίας του διακοπεί στο δεύτερο ημερολογιακό έτος της απασχόλησής του δικαιούται αναλογία άδειας με την εξίσωση 25/12 επί μήνες απασχόλησης. Αν έχει προυπηρεσία άνω των 25 ετών δικαιούται άδεια με την εξίσωση 26/12 επί μήνες απασχόλησης πάντα για 5ήμερη απασχόληση. Αντίστοιχα για την 6ήμερη οι εξισώσεις είναι 30/12 επί μήνες απασχόλησης και 31/12 επί μήνες απασχόλησης.

1ο έτος

Το πρώτο ημερολογιακό έτος της εργασίας του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αναλογία άδειας ανάλογα με τους μήνες που έχει απασχοληθεί. Η αναλογία μπορεί να υπολογιστεί με την γενική εξίσωση 1,66 ημέρες άδειας ανά μήνα εργασίας ή 20/12 επί μήνες απασχόλησης. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();